Dato: 21. august 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

[hul i papirets side]

Dresden den 21 August 1851.

Kjre Fru Balling!

Fr jeg forlader Dresden vil jeg dog herfra
sende et lille Brev til Deres kjre Hjem
uagtet jeg allerede imorgen selv flyver
efter, og over Hertugdmmerne og Fyen
kommer til Kjbenhavn omtrent midt
i September. Jeg har i de sidste tre Uger
vret plaget med Tandpine og det har
forstyrret min Reise-Glde, jeg
gaaet lnger end ind i Bhmen
ved Badet i Tpliz og et Par
Prag; Dresden og Omegn har i
hed holdt paa mig og har i de
nede her og andre Steder i Tydskland
synes Sympatierne at vre med
os danske, det klarer mere og mere
og Wegmanns Bog bidrager isr her[til,]
skade at den ikke nok kommer om
kring og at de tydske Boghandlere slet
ikke have den. Den danske Nation
er hdret og respecteret ude, vore
Soldateres Tapperhed erkjendt. "De
Danske have Ret!" er en Sandhed
jeg mere end een Gang har hrt.

Min sidste Bog "I Sverrig", bliver meget /
lst og afholdt; rsteds Bog: "Aanden
i Naturen" er udbredt overalt; -

Jernbanefarten mellem Dresden og
Prag er i hi Grad interessant, den
gaaer hit over Elben, langs med
denne Stad, over Dale og gjennem
Bjerge; man flyver med Svale-Flugt.
Et Par Operaer har jeg hrt i Dresden
og det srdeles vel udfrt, saaledes
["]Vestalinden", "Tryllefliten" &
[ ] En ti Dage har jeg tilbragt ude
[ ] sachsiscke Schweitz hos en riig Familie
[ ] i et Riddergods, man gjorte
alt for at gjre mig Opholdet behageligt,
[ ] selv har jeg min Fri/Plads
hver Aften i Theatret og saalnge jeg
havde Viggo Drevsen med paa Reise
var denne mig doppelt behagelig,
da han / frste Gang ude - ret hjerteligt
morede sig med alt det Nye. -
Deres Moder og Sster haaber jeg
dog ere begge vel; hils dem ret hjerteligt.
Flyveposten er vel kommet daglig; jeg
beder Deres Moder endelig opbevare for mig
Wviteringerne aat jeg kan see
hvad Udlg der er gjort for mig. -
Sommeren har vret uendelig varm, /
den synes at holde ud mange Tider endnu,
dog naar jeg frst naaer erne og
er inde i September, saa kjles vel Straalerne,
Regnen kommer og den strke
Blst. - Men da samles vi jo, tale gemytlig
om Solskins Dagene, Jernbane-Flugten,
Sommerlivet, ude og hjemme! - det er
da sandt, jeg traf paa Udreisen Fru Broberg
hun var med sin Broder paa Fart ad
Rhinen til, vi kjrte med samme Train
fra Haarburg til Lehrte, der gik hun over
Hanover, jeg over Braunschweig, om
havde sin "store Pose" med ? jeg??
sprge om, men det havde hun vist ??
En ny Opera "Pompeji sidste Dage, ?
jeg hrte igaar, var meget daarligt ?
med udstyret med en Pragt der g[?]
utrolige, der var baade Sol og Maane
Stjerner og alle meget vel gjorte. [Lev]
nu hjertelig vel!

Deres hengivne

H.C. Andersen /

[udskrift:]

Til Fru H. Balling fdt Nboe Forvalter Enke

boer i Kompagnistrde 2 Sal i Kjbenhavn

anbefales!"

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 163, billed 6442-45)