Dato: 8. november 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Wilhelm Moldenhawer
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 8 November 1851

Kjre Hr. Moldenhauer!

De har tilsendt mig Deres seneste Drama, Saul, og forlanger at vide, hvilket Indtryk Lsningen af samme har gjort paa mig. Tak for Deres Tillid; jeg vil gjengjlde den ved rligt og ligefrem at sige, hvad jeg i denne Henseende fler og tnker. - Med stor Interesse har jeg i Deres Digtning fulgt de gamle bibelske Skikkelser, der i dramatiske Billeder her glide os forbi; og hvad der isr har overrasket og gldet mig, er det mrkelige Fremskridt, De har gjort, den store aandelige Udvikling der er foregaaet med Dem i det sidste Aar; thi saalnge er det nok omtrent siden De sidst viste mig noget digterisk Arbeide; men det er just dette Fortrffelige der bringer mig her til at udtale, hvad De maaskee ieblikkelig ikke vil synes om, - jeg slutter fra mig selv i Deres Alder; udst endnu i eet Aar Udgivelsen af denne Deres Digtning, og jeg er vis paa, at udvikler De Dem, som De har begyndt, da vil De optrde med et endnu mere afrundet og modnet Arbeide, end dette er og kan vre; ja dette selv vil i dramatisk Henseende for Exempel i sidste Act, kunne undergaae en Forandring, der gjr det mere passende for Scenen.

Dog er det Dem en indre Ndvendighed, at trde frem nu, fler De hos Dem, at Mngdens Roes og Dadel vil vre Dem en Spore til Deres strre Udvikling, nu, saa i Guds Navn, lad Fartiet seile, jeg tr sige at der er saa meget smukt, saa meget sundt tnkt og flt deri, at Flere vistnok, som jeg, ville glde sig over det Talent, der saa friskt udvikler sig hos Dem.

Hjerteligst

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm