Dato: 15. december 1851
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Hr. Professor!


Det er utilgiveligt, at jeg ikke allerede for flere Dage siden har takket Dem for Deres venlige Gave, Deres "Hyldemoer". Men er det utilgiveligt, er det maaske dog undskyldeligt, og detpaa den Grund, at jeg havde foresat mig at bringe Dem min Tak mundtligt, men stedse er bleven forhindret deri, saa at jeg nu dog tilsidst maa gribe til Pennen, som et Surrogat.

Jeg har lst Deres lille Digtning med megen Fornielse, idet jeg i den har gjenfundet den samme oplivende Phantasie, hvormed De saa ofte har gldet os i Deres Eventyr. Isr Alt, hvad der angaaer Hyldetret og Hyldemoer, finder jeg srdeles smukt, endog rrende. Visen "Det gamle Tr, o lad det staae" - er et nydeligt mOment, ligesom den flgende: "Imellem Havens Buske"; og begge gjre ypperlig Virkning ved den Maade, hvorpaaa de vende tilbage. Dette er ikke blot i sig selv poetisk skjnt, men ogsaa dramatisk. Om derimod de fire Elementer, som komme paa Barbeerstuen, og visse andre Opfindelser ikke altfor meget trodse den dramatiske conomie, endskjndt de i en Fortlling kunde tage sig meget godt ud, vil jeg ikke afgjre.

Jeg lste igaar i Kjbenhavnsposten en Critik over "Hyldemoer", eller rettere sagt, jeg begyndte at lse den, men slap den paa Halvveien, fordi jeg ikke kunde udholde de meningslse Omsvb i Form af Vittigheder, som ikke vare tilstede. Da den er udgaaet fra det Firma, E.S., der allerede er anerkjendt som en af de frste Vrvlere i Bladlitteraturen, saa har den vel ikke afficeret Dem; idetmindste burde den ikke gjre det.

Deres hengivne

J. L. Heiberg.

Tekst fra: Breve og Aktstykker vedrrende Johan Ludvig Heiberg