Dato: 22. august 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Hermine Charlotte von Rosen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 22 August 1852

Deres Naade

modtage min rbdige, hjerteligste Tak for det deilige, rige Brev De igaar gldede mig med; jeg modtog det netop i det jeg, kommende Hjem fra Falster, traadte ind i min Stue. Det var en smuk Velkomst-Bouquet, jeg betragter den ogsaa som et godt Varsel for mig her i Hjemmet.

I fjorten Dage har jeg vret paa Corselitse; der sagde jeg igaarmorgen Levvel til dette Aars Sommerliv i Skov og paa Mark; jeg tnkte ikke, at endnu et Par smukke Dage skulde forundes mig og det paa Sorgenfri, i hendes Majestts Nrhed. Vil Deres Naade ret udtale min dybtflte Tak; det er saa uendeligt smukt, saa magelst elskeligt og naadigt af /den hjertensgode, dle Enkedronning. Gud glde og velsigne hende derfor.

Til Baronesse Pechlin vil Deres Naade sige hvormeget jeg glder mig til ogsaa at vre nogle Dage sammen med hende, Nyt har jeg ikke skrevet i denne Sommer, paa en lille Historie nr, som jeg skal tage med, og har det Haab hun vil synes vel om. Hos Frken Sieveking vil Deres Naade bringe mig i venlig Erindring, og selv, nu, og snart mundtligt, - modtage min Tak for den gldelige Forkyndelse Deres Brev har bragt mig.

Gjerne kom jeg allerede imorgen men da jeg lige er kommet hjem fra Reisen og har Eet og Andet frst at ordne og besrge, kan jeg ikke komme fr paa Torsdag; tr jeg paa den Dag, betids nok til Taffelet, vente den belovede Vogn, jeg hrer vel om Tiden den kommer; helst nskede jeg den Klokken 1, / da var jeg, tre om Eftermiddagen derude. Troer Deres Naade at jeg tr bestemme mit Ophold der, fra Torsdag til Mandag Morgen, det er hele tre, halvfjerde Tage. - Veiret, vil jeg haabe, vedbliver at vre smukt, nu har vi jo Nymaane og den bringer stadigt Veir; i Dag strmmer Varmen ned, som om vi var paa Lombardie-Sletten, det maa blive smukke Dage, som det allerede er det ved hendes Majestts hie Naade og Godhed mod mig. -

Deres Naades rbdigt hengivne

H. C. Andersen.

Til

Deres Naade Frken Rosen

Hofdame hos Hendes Majestt Enkedronningen /

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 174, billed 6465-67)