Dato: 16. september 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Ferdinand Biering

Kjbenhavn den 16 Sept: 1852

Kjre Hr Pastor Bjerring!

De har vist set, idet mindste seet anmldt, et nyt engelsk Vrk "16 Maander i Danmark" af Hr Hamilton; Forfatteren heraf gjr nu en mere udvidet Reise i vort Land og besger saaledes ogsaa Fyen. Det vilde vre ham til Gavn og Glde at gjre personlig Bekjendtskab med forskjellige Folk i de forskjellige Egne, paa Stederne selv at faae Beskeed om det Interessanteste der, og da Hr Hamilton i den Anledning af mig har nsket nogle Breve med, saa da just hans Vei falder forbi Deres Prstegaard, giver jeg ham denne lille Skrivelse med. / Han er en del, religieus Natur, en Mand med Interese for alt Godt og Smukt. Paa Reisen mellem Nyborg og Svendborg mener jeg han burde see det gamle rbklunde og Egeskov, paa det sidste Sted kjender jeg Ingen, det staaer nok ogsaa under en Forvalters Bestyrelse men det kan vist ikke vre vanskeligt at komme derind, isr dersom De, som jeg tnker kjender noget til Vedkommende der; et Blik paa Glorup kunde vel ogsaa vre ganske interessant og jeg beder Dem derfor tage Dem lidt af Overbringer, der herved tillige har min hjerteligste hilsen til Dem, Deres Kone og hele Huuskreds, / Dr: Winther ikke at forglemme. -

Jeg har i denne Sommer vret i Nord-Italien og Schweitz, senere tilbragt nogen Tid herhjemme paa Falster og glder mig nu til nogle Dages Ophold, nste Sommer, paa det gamle, uforglemmelige Glorup, hvorhen jeg alt er indbudt til Slvbryllupsfesten; da sees vi! Dog meget, grumme Meget vil der ved sin Fravrelse vkke Veemod hos mig. De Dage, som der svandt, komme ikke mere saaledes igjen.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 143-46)