Dato: 26. april 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Mary Greenleaf Stallknecht
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 26 April 1853!

Hvorledes skal jeg ret kunde takke Dem [overstr: ret] for det deilige amerikanske Arbeide, hvormed De igaar overraskede og gldede mig. [overstr: Det er sandelig alformegen Godhed mod m]. Ved Washington Irwing og Cooper har jeg lnge aandeligt eiet store Dele af Deres [overstr: rige Fdreland] Amerika, jeg har hrt derfra i Longfellovvs Sange og man har dertil sagt mig at jeg i den nye Verden, [overstr: havde] ved mine Digtninger havde Venner og Veninder, nu [overstr: troer] har jeg [overstr: har givet Beviis] Vished herom ved Dem, [har givet Beviis herfor,] kjre naadige Frue. [herpaa et Beviis] [overstr: idet] De har bragt mig varige Blomster [fra rettet til:] som Amerikas Brn selv har ladet voxet frem [overstr: paa sort Grund] og jeg vil altid gjemme disse og erindre det milde Aasyn [overstr: hver Gang jeg herpaa huske Dem] og taknemligt huske Dem og Deres venlige Sind mod [Digteren rettet til:] mod mig som Digter [overstr: Jeg sender Dem her]

Modtag min hjertelige Tak, jeg bringer den i danske Ord, [overstr: og] Deres Mand vil bedre / end jeg kan det gjengive Dem disse [overstr: i Deres] i Engelsk. - Min Hilsen til ham og til Deres [overstr: venlige] smukke lille Dreng, som [overstr: jeg] Gud snart vil give Sundhed og Glde. -

Deres

[SBs gengivelse uden overstregninger:] Kjbenhavn 26 April 1853!

Hvorledes skal jeg ret kunde takke Dem for det deilige amerikanske Arbeide, hvormed De igaar overraskede og gldede mig. Ved Washington Irwing og Cooper har jeg lnge aandeligt eiet store Dele af Deres Amerika, jeg har hrt derfra i Longfellovvs Sange og man har dertil sagt mig at jeg i den nye Verden, ved mine Digtninger havde Venner og Veninder, nu har jeg Vished herom ved Dem, kjre naadige Frue. De har bragt mig varige Blomster som Amerikas Brn selv har ladet voxet frem og jeg vil altid gjemme disse og erindre det milde Aasyn og taknemligt huske Dem og Deres venlige Sind mod mod mig som Digter.

Modtag min hjertelige Tak, jeg bringer den i danske Ord, Deres Mand vil bedre / end jeg kan det gjengive Dem disse i Engelsk. - Min Hilsen til ham og til Deres smukke lille Dreng, som Gud snart vil give Sundhed og Glde. -

Deres

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 161)