Dato: 30. maj 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Rasmus Emil Elvius
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 30 mai 1853

Histrede!

Her har jeg den Fornielse at sende Dem en Afskrift af Choral og Cantate, saaledes om jeg troer, den maa trykkes; De er nok saa god, da jeg ikke er her i Byen, at srge for at der lses godt Correctur - Jeg vil haabe at De kan benytte Texten, men da jeg selv ikke er tilfreds med den, er det min Bestemmelse, som jeg strax tillod mig at bemrke, at mit Navn ikke m sttes under den. - Med den hjerteligste og bedste Hilsen til Dem Hr Forstander, forbliver jeg Deres

rbdigste

H. C. Andersen.

Til Hr. Forstander

Elvius.

Tekst fra: Solveig Brunholm