Dato: 10. juni 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Wilhelmsborg ved Aarhuus.

den 10 Juni 1853.

Kjreste Ingemann!

hjertelig Tak for de stille, smukke Sommerdage i Deres velsignede Hjem; jeg synes altid jeg bliver god og bedre, naar jeg nogle Dage lever under Tag med Dem og Deres Kone, tak hende fra mig, hils hende fra mig. Jeg kjrte den lange solhede Dag gjennem Landet, havde en ung skikkelig Kudsk, der levende hrte til, hvad jeg fortalte ham om den electromagnetiske Traad; jeg forsikkrer at intet Eventyr vilde have fyldt ham mere eller dristigere sat hans Tankegang i Bevgelse. Aftenen var lang og kjedelig i det blsende Kallundborg, og saa fik jeg en bollebld Seng med Lagner saa smalle, som om de vare i Familie med Bndler. Om Natten lb et Farti paa Grund ude i Fjorden, det havde en Mngde Heste ombord, der skulde til Holbk-/Markede. Disse maatte, med Dampskibet hentes i Land og da saa Posten kom og jeg med denne skulde dampe afsted maatte vi igjen ud til Fartiet, lade vort gode Dampskib spndes for, og saaledes bringe det igjen af Grunden. Det tog da en heel Time fra vor Tid; Vinden blste, vi slingrede til begge Sider, og Klokken var halv tre fr vi naaede Aarhuus, det var i forgaars; Vognen fra Wilhelmsborg holdt paa Skibsbroen, og Kudsken selv bragte mig, som den frste Hilsen her, et Brev fra Hauch, han havde faaet det til mig paa Posthuset. - Hauch skrev at mit Brev til ham var saagodt som det frste han havde hrt om sin Fortlling. - Han fortalte dernst at han nu havde endt Onkel Tom, der srdeles interesserede ham. "En saadan Bog, som denne", siger han, "maatte iflge den ndvendige Reaction i den bedre Menneskenatur, ndvendigviis engang blive skreven, og Himlens Velsignelse maa flge / den der af fuldt og redeligt Hjerte har skrevet den.

Her er meget smukt [paa rettet til:] ved Vilhelmsborg, Bygningen selv er ny og vel indrettet, Alt holdt i nydelig Stand, og det lige til Hnsegaarden, hvor llingerne som gurgemaiefarvede Ulddotter flyde paa Vandet. - Haven har en dyb, smuk Dal, med slaget Grs og en lille Aa, paa Hiderne staae store Bge og fra mit Vindue seer jeg ud over Mark og Skov til det fjerne, blaanende Helgenes. Igaar kjrte vi en smuk Tour ned mod Stranden og saae over til den hie Deel af Samse. bletrer og Hvidtjrn vare som oversaaede med Blomster.

Vil De hilse Venner og Veninder i Sor, isr Svanes og tr jeg bede Dem at sende Frken Plum, der er hos Overlrer Jrgensen, indlagte Afskrift af mit Digt "Rigmor" , jeg lovede hende det.

Dersom De i en ledig Stund skulde falde paa den meget gode Tanke at skrive mig et lille Brev til, da lad det blive Virkelighed, De skaffer mig en Glde mere. Og nu Gud velsigne og glde Dem og Deres Kone! - Husk paa mig!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

E.S

En 8 a 12 Dage bliver jeg ganske vist her paa "Vilhelmsborg (ved Aarhuus)" - senere er min Adresse "Silkeborg".

E.S

En 8 a 12 Dage bliver jeg ganske vist her paa Vilhelmsborg (ved Aarhuus)

- senere er min Adresse Silkeborg.

[Udskr:] til Hr. Etatsraad B. S. ingemann Professor, Ridder af flere Ordener i Sor

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 313-16)