The Hans Christian Andersen Center

Dato: 18. juni 1853
Fra: Jonas Collin d.ć.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

233. Fra Jonas Collin.

18 Junii 1853.

Kićre Andersen

De lever vel, haaber jeg, savner ikke Kiřbenhavn og fřler Dem lykkelig i Naturens Skiřd. Tak for den Hilsen jeg fik ved Theodor; den var gammel, thi Brevet var dateret 5 Maji.

Deres faderligt hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost