Dato: 28. juni 1853
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Ven!

Medflgende Bog fra Atterbom til Dem modtog jeg i Sndags og sender den nu med frste Agepost, for at den maaske kan naae Dem i Silkeborg. Jeg vedlgger en Efterskrift Dem angaaende, i et Brev fra Fred. Bremer af 15de Juni fra Stockholm. Hun klager over iensvaghed og vil paa Landet; Hun er ellers livsfrisk og deler Deres Reiselyst: hun tnker nu paa eller lnges efter at see Ryssland; i synnerhet dess asiatiska Associationer for att rtt uppfatta dette stora still lif i kontrast mot vesterlandets lif.

Det var egentlig en Kone for Dem - naar hun kun var noget yngre; med Deres europiske og hendes americanske og asiatiske Syvmilsstvler kunde der ret spadseres gemytligt sammen. Jeg gaaer endnu og hiver her med min kigagtige Hoste, og saalnge jeg ikke er bleven den kvit, har jeg ikke ret Lyst til nogen Ting. Der er jo Cholera i Kjbenhavn. Bliv derfra til den Gjest er borte! Jeg haaber, Kulden nu skal fordrive den. Det var forfrdeligt, skulde den tage alvorlig fat. Det Heldige ved at vre kommen over de 64 Aar, er et Fortrin, jeg ikke kan meddele Nogen. Dog - ret betnkt er Livet jo lige langt for os Alle - men dets Jordfarve kun af en noget lngere eller kortere Udstrkning. Gid nuJordfarven i Deres maa vre saa smuk og langstrakt, som Deres Eventyr-Muse behver til at spinde sin Tot af med Glde! Lad mig ved Leilighed hre hvor De frdes og hvad Godt og Smukt De lever i! De hjerteligste Hilsener fra min Lucie og

Deres hengivneste

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter