Dato: 11. juli 1853
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 11de Juli 1853

Kjre Ven!

Inden De forlader Silkeborg maa jeg dog gjre Dem en lille Visit med Tak for den livlige Beskrivelse af den nye lille Fabrikby, paa den gamle Klostergrund, med det driftige Liv i nordamerikansk Stiil og med det danske Hiland i Nrheden, som De har givet Deres Navn. Nu har jeg seet det saa godt, at jeg ikke behver at reise derhen. Jeg behver heller ikke at kjres udenfor nogen Bro af nogen Kammerherre og see ham bortslbes af gale Heste og en Baronesse ligge paa Ansigtet henad Veien, medens jeg sidder - uskadt og ganske rolig* i Vognen. Den Lykke har De ogsaa skaffet mig ganske mageligt til at nyde her i Stuen uden alle Reisebesvrligheder. Det er en prgtig Ting med de reisende Poeter; de gjre dem, der ikke gide reise, langt mere Nytte, end alle Jernbaner og Locomotiver. - At De gjerne vil have Deres aandelige Brn udstyrede til en samlet Riegel eller Contradands gjennem Fremtiden inden De gaaer ind i den himmelflyvende Vagon med Asiaten eller nogen anden Rad til Conducteur, det finder jeg meget rimeligt; men saa skulde De ikke i denne smukke Sommervarme forge Befolkningen i den altid overfyldte Hovedstad med Deres Person; helst da Asiasen [:Asiaten] jo nu, som vi see, ogsaa har begyndt paa at faae Smag paa danske Poeter. Dog uden Spg med den alvorlige Karl, at han tog Boye bort har vist bedrvet Mange ogsaa af Deres gode Venner; Boye var jo en halv Svigersn af gamle Collin. Det synes mig uforsvarligt, at man med stort Flge har begravet et Choleraliig og derhos endog maaskee fyldt en Kirke med Ddsluft. Slig re vil jeg i lignende Tilflde frabede mig forud.

Nu troer jeg neppe, vi kan vente Atterbom her til Sjlland saalnge den uhyggelige Gjest er her i Landet og Sprringssystemet i Sverrig vedbliver. At Beskou skulde vre her i Landet eller agte sig hertil har jeg Intet hrt om, uden hvad De skriver. Til Fred. Bremer skriver jeg ikke for det Frste, og til Atterbom skriver jeg frst, naar jeg faaer Brev fra ham og seer at han ikke kommer hid. Skriver De ham eller Fr. Bremer til snart, saa, bring dem en venlig Hilsen.

Og nu Gud befalet! Lev frisk og freidig hvor De frdes! Hjertelig Hilsen fra min Lucie. Vorherre hjlpe os Alle og navnlig nu de stakkels kjre Kjbenhavnere vel ud over denne Prvelsestid.

Deres inderlig hengivne

B.S. Ingemann

* NB det er kun lidt Drilleri i al Uskyldighed. Jeg forstod Dem nok.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter