Dato: 16. juli 1853
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 16 Juli 1853.

Kjre Andersen!

Ingeborg mener, at De lnges efter at hre, hvordan vi have det i denne alvorlige Tid, hvorfor jeg vil meddele det med et Par Ord, skulde De have hrt, at jeg havde Cholera, seerDe da, at Rygtet er usandt; i Gaar laa jeg vel under min Kones og min Lges strnge Regimente, fordi jeg havde Cholerine, men den blev standset ved iebliklige Midler, og idag er jeg udskrevet, og har vret i Retten. - Her i Amaliegaden gaaer Alt sin vante Gang; hele Familiens Befindende er for Tiden god; Humeuret saa flinkt, som man efter Omsth: kan forlange; i Torsdags havde vi et muntert Middagsbord hos min Svigerfader. Edvards Familie er paa Rungsted, han selv daglig i Byen, ligesaa Lind; vi Andre blive her paa vor Plads; det vil dog sige, at Harald, som idag har fuldendt sin Examen, reiser paa Mandag Morgen, om Gud vil, til Christinelund; Viggo kan vi ikke drive fra Byen i denne Tid, saa gjerne vi ville; han har derfor begyndt paa ny at lse med sin Manducteur. - Ja kjre Andersen, det nytter ei at ville ngte det, Tiden er alvorlig, blandt de bortkaldte ere nu Professorerne Withusen og Thal, den unge Slesviger, Olsen Bagge, der for kort siden tog medicinsk Examen med egregie; Hans fattige Forldre vare flyttede hertil fra Flensborg for at leve her med deres eneste Barn, hvem en glimrende Fremtid vinkede; men med alt det maa De ikke troe, at vi ere nogle Hngehoveder, eller at vi gaae ngstelige og see paa hverandre; det sees endog meget lidet paa Kjbenhavn, at den huser saa slem en Gjst; Tivoli, Charlottenlund, Frederiksberg ere besgte som sdvanligt; og Folket tager sig meget godt i Tilskikkelsen. Centralcommitteen har i faae Dage faaet 15000 Rdlr. - Theodor er meget ophngt, han har et stort District at visetere daglig, men nu er Viggos Taalmodighed omme'; han staaer og venter paa Brevet, saa. nu skal De slippe for at hre meer Cholera. - Den er i Nykjbing paa Falster, det skal De dog have endnu. - Lev vel kjre Andersen, vr brav forsigtig; Ingeborg hilser.

Deres hengivne

Drewsen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost