Dato: 19. september 1853
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d. 19de Septbr 1853

Kjre Ven!

Det gldede os at vide Dem, frisk og veltilrnode i Deres Hjem. Hjertelig Tak for det lille venlige Besg og for den livlige Meddelelse af de Billeder, De medbragte fra Deres Hiland! Det var mig ogsaa en sand Nydelse at henflyttes med Dem selv under det gamle Piletr. Nu haaber jeg, De blandt de mange kjrlige Venner i Kjbenhavn snart skal faae Deres Nerver i god Stand og Deres Fantasi ud af Maven.

Igaar kom her en Pakke Correcturer til Dem, som jeg imorgen sender herfra med Pakkeposten.

Hvad De har hrt om mit formentlige Sommerarbeide, er kun for saa vidt sandt, at jeg har tnkt derpaa; men derved blev det. Jeg har Ingenting duet til i Sommer. Men nu kommer snart den Tid, da jeg pleier at bestille Noget.

En Stump smukt Efteraar venter jeg endnu, inden jeg sprrer min Havedr og stter mig til Ro ved Skriver-Bordet.

Lad os nu snart hre, at De er fuldkommen rolig i Sindet og har det godt i alle Maader! De hjerteligste Hilsener fra min Lucie og

Deres venligst hengivne

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost