Dato: 1. april 1854
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d lste April 1854.

Kjre Ven!

Naar De nu imorgen, som jeg haaber, lykkelig har overlevet al den Susen og Brusen i den store Forlystelsesstrm, De svmmer i, denne nu afsluttede Vintertid -lukkes Dren op for Dem og en mild Foraarsluft strmmer ind til Dem med Hilsener fra Mark og S og Skov, og med Hvisken om et helt Aars vidunderlige Livs-Eventyr baade i denne og i Drmmenes og Poesiens Verden. Lad da ogsaa en mild Luftning bringe Dem vor venligste Hilsen med de hjerteligste nsker om Lykke og Velsignelse baade hjemme og ude! Nu har De vel seet noget af den engelske Flaade - Napier talte De vel ikke med? - er det sandt hvad der har staaet i Bladene om hans Vddemaal angaaende alle de Bedrifter, han vil udfre paa bestemt Tid og med bestemt urimelig Lykke, saa forekommer han mig temmelig lapset, og jeg vilde ikke assurere hans Krigslykke. jeg, som kan huske 1807, er heller ikke saa begeistret, som mange Andre, for de gode Venner i stersen. Kommer det til Kamp med den russiske Flaade, vil den S blive til et Blodhav. Vorherre bevare da vore smaa grnne er! - Vi fornie os nu til at see Dem og vore andre kjbenhavnske Venner frst i Mai; vor Reisedag har vi ikke bestemt endnu. Det lille Arbeide, jeg skrev om sidst, er jeg nr ved at slutte; men skal jeg revidere Psalmebogen, som jo er foreslaaet, kan jeg nok ikke tnke paa noget andet Foretagende i Sommer. Har De lst den unge Thisteds Skildringer af Livet i Venedig i hans Tidsskrift: Ved Arnestedet? Det er en livlig poetisk Opfattelse af hvad De nu jo ogsaa tnker paa at see i Sommer. Var jeg ikke saa gammel og graa, kunde jeg vel nok faae Flyvelyst igjen, nu nies jeg med den Reise, vi daglig gjr med hele jorden; det er dog en Lykke, man ikke bliver svimmel derved, og det er saa overmaade bekvemt, at man kan have Hus og Hjem med. Den aarlige Reise, jeg paa samme store Farti gjr om Solen, anstrnger mig allerede endeel, og man har dog ikke saa faa Reisebesvrligheder med Paakldning og alt Sligt paa de forskjellige AarstidsStationer - og den Reise har jeg nu snart gjort 65 Gange. Nu frisk og glad Reisesind og dygtigt Liv indeni, hvorledes det saa bliver udenfor! Lad os saa ogsaa kjnt faae at vide hvad De opdager!

Deres hjertelig hengivne

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter