Dato: 19. maj 1854
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

251. Fra Adolph Drewsen.

Kjbenhavn d. 19 Mai 1854.

Kjre Andersen! .

Jeg troer virkelig, jeg tr tage den Betegnelse, hvori De tiltalte mig i Deres Brev fra Dresden, til Indtgt; jeg troer, De kan vre vis paa, at De blandt os har Deres sande Venner; tak for dette Brev, og tak for al Deres Godhed mod Einar! Jeg glder mig ikke blot saa meget for al den Fornielse han har og vil faae af en Reise i Udlandet under Deres gide, men ogsaa for den Gavn og Indflydelse, det vist vil have paa hans Udvikling og Fremtid. Jeg glder mig over, at jeg ogsaa tr regne Dem til min Ven, og denne Flelse er blandet med endeel Stolthed, naar jeg seer det Venskab og den Kjrlighed, De viser mine Brn. -

- Indlagte Brev fra Jonna til Einar fik jeg idag; min Kone, som har det udmrket godt paa Christinelund, og som jeg venter hjem imorgen, skriver blandt Andet, at jeg skal bede Dem skrive Visen til Paulines og Valdemars Bryllup, da hun er bange for, at det ellers bliver for sildigt. - Her er afleveret et Brev til Dem, men da det er stort, og aldeles utvivlsomt er en lithographeret Anbefaling, af dem, hvoraf saamange sendes med Fodposten, (hvis Mrke staaer derpaa) lader jeg det beroe her indtil videre. - Idag er her kommet en stor Pakke Bger fra Reitzel, som sagdes at vre af Deres egne Skrifter. Andet et her ikke kommet til Dem (men nok hos min Svigerfader) . . . - Christian Winther har i en Artikel i Fdrelandet. havt Johannes Oehlenschlger og tildeels Joachim Mynster ordentligt i Skole, for den Maade, hvorpaa de have udgivet deres respective Fdres senest udkomne Vrker; Joh. Oehl. er paa lidt nr grundigt prostitueret. De have begge svaret i samme Blad. - Thiele er fremdeles daarlig. -

Lev nu vel, og hils Einar mange Gange fra

Deres hengivne

Drewsen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost