The Hans Christian Andersen Center

Dato: 16. juni 1854
Fra: Jonas Collin d.ć.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredag Efter. 16 Juni 1854.

253. Fra Jonas Collin.

Kićre Andersen

Dersom jeg ikke havde vi[d]st, at man herfra Hiemmet jevnligen havde skrevet til Dem og Einar, saa at De kunde vide, at man her havde det ved [det] Gamle, saa skulde De vist have hřrt fra mig tidligere.

Nu, da Ingeborg overdrager mig at besřrge alt det Indlagte, afsendt, griber jeg Leiligheden til at lade disse Linier fřlge med, řnskende Dem og Deres Reisefćlle en ligesaa glad Hiemreise, som den allereede tilbagelagte Deel af Reisenhar vćret Dem begge behagelig. Hils Einar!

Deres faderlige Ven

Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost