H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra C. V. A. Strandberg til H.C. Andersen 11. august 1840

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 11. august 1840
Fra: C. V. A. Strandberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Min egen högt värderade vän!

O, hvad jag är stolt öfver att benämna H:C. Andersen min vän! Han med den lågande själen, full af renaste poesi,han erbjuder mig sin bekantskap, den alla våra litteratörer skulle afundas mig! Ibland frågar jag mig sjelf, om det ikke snarara är en ville än verklighet. Men det är verklighet - oh, jag tackar Gud, som förde mig i din väg. Jag älskar alla dina Skapelser, såsom jag älskar allt stort, allt verkligt skönt inom Konstens verld; och jag prisar dig trefallt lycklig, som af den store verldsanden erhållit förmågen, att frambringa sådanne mästerverk ...

Af dine arbeten har jeg aldrig läst Fordreisen, "Kærlighed på Nikolai Tårn", "Phantasier og Skizzer", "Rejsen til Harz", "Årets måneder" och "Agnete". Äro icke "Svinedrengen" med flere Börne-Eventyr nu utkomne på dansk? I dette fall anhåller jag, at du må sände mig dem, på det det må inkomma i min Svenska öfversätning, som till julen utkommer. När får vi vänta andra häftet af "Billedbogen", hvilkens förste häfte i Svensk öfvers., enligt en ingången underrättelse från min förläggare i Stockholm, för närvarande ligger under pressen? O, hvad det måste bliv välkommit båda här och i Danmark!

[citeret fra "H.C.Andersens besøg i Lund 1840": efter at have omtalt noget nyt fra Sveriges litteratur Crusenstolpes Morianen eller Holstein-Gottopsika huset i Sverige og Almquists det går an samt Marjam, slutter han]

Vidare en annan gång. Skrif mig snart til. Damerna härstädes skicka dig tusen vänliga helsingar genom din vän och beundrare

Carl Vh. Aug. Strandberg.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter