Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 30. maj 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 30 Mai 1855.

Kjreste Ingemann!

lige idet jeg stter mig for at skrive Dem til faaer jeg Deres Brev, tak derfor! jeg glder mig usigeligt til at komme, men det skeer ikke paa Fredag, men to Dage senere, nemlig Mandag. Den oprindelige Grund til denne Forandring er Kulden; da jeg i Sndags skrev var det deilig Sommer, i Mandags blev det Efteraar og igaar Vinter, vi havde formeligt Sneefog; jeg er blevet lidt bange for at kjre paa aaben Vogn i denne Blst og Kulde og har derfor bestemt at tage med Deligensen, den kommer jo rigtignok paa en kjedsommelig Tid til Sor, nemlig i den tidligste Morgenstund, men jeg vil da forsge paa om Pigen vaagner ved at jeg banker paa Vinduet, gjr hun det ikke, saa vender jeg om til Gjestgivergaarden, men hrer hun mig, / saa slipper jeg ind, lister mig op til min Seng, som jo er parat, og jeg sover endnu nogle Timer; men det beder jeg paa det indstndigste om: Pigen maa ikke sove mindre rolig, fordi jeg i Morgenstunden ventes, thi hrer hun mig ikke banke, saa er, som sagt, det Hele af ingen Betydning. - Jeg havde gjerne blevet ved Reisedagen Fredag og saaledes taget herfra om Aftenen, men da nu dog en Forandring er skeet og de Lverdagaften skal have i Casino et lille Stykke jeg har oversat og som man saa gjerne vilde at jeg - dersom min Afreise ikke blev Fredagmorgen, som jeg havde bestemt - skulde see, saa har jeg taget Sndag aften til at gaae med Deligensen herfra og Ankomsten i Sor bliver saaledes, om Gud vil, Mandag-Morgen den 4 Juni. Hverken De eller Deres Kone blive vel vrede for denne lille Forandring.

Fra Gades har jeg mange Hilsener; / igaar var Sophie frste Gang oppe, hun og Brnene befinde sig srdeles vel; jeg har paa Opfordring skrevet dem en Vuggevise, som Gade allerede har componeret og Sophie synger.

Til Mandag haaber jeg at der er bestilt Solskin i Sor, det er jo noget den gode Stad, i den senere Tid excellerer i naar jeg indtrffer.

Nu Lev vel, til vi sees! mange kjrlige, hjertelige Hilsener til Dem og Deres Kone. Jeg venter intet Brev, som Svar paa denne Skrivelse, jeg veed De begge venligt [hul i papiret:] see mig!

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

[Udskrift:] Hr. Etatsraad, Professor B. S. Ingemann

Ridder af flere Ordener

i Sor.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 361-64)