Dato: 6. juli 1855
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

263. Fra Adolph Drewsen.

Kjbhvn. 6 Juli 1855.

Kjre Andersen!

I Gaar d. 5te Juli ved min Hjemkomst fra Retten forefandt jeg Pakken med 21-22de Bind af Deres samlede Vrker; jeg fordeelte samme Dag de til de Nrmeste bestemte Exemplarer, Jonnas Exemplar afgik i Morges med Gusta Collin, Mathilde rsteds ligger indpakket for i Formiddag at bringes hende, naar Criminalretsbuddet kommer; Malle Drewsens ligger med Korsbaand om for at afgaae med Posten, Frken Bremers bringer jeg selv i Formiddag til Delbanco, saa er her tilbage Mad. Rosenkildes, som venter hendes Ankomst, og endvidere 5 Exemplarer, da Pakken ikke indeholdt 12, men 14 Exmpl. -All right! haaber jeg, De siger. - Formeld min Compliment til Hrr og Fru Serres, som have vret saa venlige mod mine Snner. - Gid De maa vre fri for Bylder og Cholera, og hele Deres Reise igjennem maa kunne sige: all right.

Deres hengivne

A. Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost