Dato: 20. august 1855
Fra: Jonas Collin d..   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

278. Fra Jonas Collin.

Kbhavn Mand. 20 Aug 1855.

Kire Andersen!

tre a fire Dage bruger mit Brev hiem - Ja Pyt! Deres og de andre Breve fra Wildbad af 12te og 13de d. M. ankom hertil i Gaar (Sndags) Morges, de havde altsaa brugt 7 Dage. I Gaar kunde ingen Vexelforretninger gires. I Formiddag var jeg selv hos Smidt & le Maire og fik medflgende Vexel paa 150 r Preuss. for 202 r 2# 1.

Edvard og Jonas ere endnu ikke ankomne. Gottliebs forblive i denne Uge p. Silkeborg. Lind ventes i Dag ell. i Morgen.

Deres faderl. hengivne

Collin.

Hils min gode Edgar.

Her ligger ogsaa et Fodpost Brev; om det er vrd at afsende til Tydskland ?

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost