Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 11. september 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Weimar 11 Sept: 1855

Kjre Ven!

for et ieblik siden fik jet dit velkomne velsignede Brev, dateret Torsdag den 5, jeg havde allerede igaar Morges eet fra din Bedstefader der var afsendt den 6te, saa at dit er gaaet en Omvei, da det kommer to Dage senere! jeg har ret lngtes der efter og var glad, ved din Bedstefader at hre, at du igaar sad mellem din Kjre! - Tak for alt dit venlige Sind, Tak for de smukke Timer vi levede sammen, du er i disse voxet ind i mit Hjerte, jeg har faaet dig kjr, og vil Gud, skulle vi en anden Gang igjen flyve ud sammen. - Det er frste Gang, jeg ude ikke har flt mig fri og glad, som fr, frste Gang jeg forunderligt har lngtes efter Hjemmet, havde Du ikke vret hos mig da havde jeg fornummet det endnu tungere. Du var saa omgjngelig, saa glad ved alt det Nye Du saae, saa hjertensgod, tro mig jeg har ret i mit hjerte erkjendt det, min egen kjre Edgar! Dit Brev er jo rigtignok, som Du selv siger, noget kort, men det er dog saa rigt, dit Hjertelag, din Hengivenhed, din Omhue for at sige mig hvad der kan og maa gjre mig glad lyser ud der fra. - /

Den nedtrykte Stemning hvori Hr Iversens Snak havde sat mig havde vel igjen lftet sig ved de hjertelige Breve fra Familien hjemme, ligesom ogsaa ved en Skrivelse der kom fra Mathilde rsted, men dine Ord var dernst saa klare og bestemte og Efterretningen fra Reitzel at min Bog gik saa godt af gldede mig srdeles. Jeg vilde i Dag have reist her fra Weimar men da jeg igaar ikke fik endnu dit Brev og jeg var vis paa at det maatte komme, opsatte jeg Afreisen til i Dag; jeg kommer imidlertid frst afsted imorgen og daa gaaer det til Wihlemsthal ved Eisenach, hvorhen Storhertuginden har bedet mig lgge Veien naar jeg reiser hjemad. Fra Fru Serre har jeg slet intet Brev erholdt og hun maa altsaa, hvad hun tidligere talte om, vre reist til Paris, jeg gaaer alts ikke til Dresden, men reiser sidst i ugen fra Wilhelmsthal til Kassel, tager ind i Hotellet hvor vi skiltes ad og jr altsaa samme Fart som Du over Gttingen til Hanover og da videre. Jeg har tnkt paa at gaae fra Altona paa Jernbane / til Felsnborg, vil Du sige dette til Familien navnlig sige det til din Bedstefader, om Brevene, som afsendes efter at Du har modtaget dette, maa gaae til Flensborg poste restante; beed snarest din Bedstefader om de Breve, som ere komne til mig med Fodposten, jeg er dog nysgjrrig efter at vide deres Indhold, isr tre, der som han skriver, ere komne samme Dag og som det synes fra Een og den samme. [Brev] Dette veed jeg Du smukt og godt vil udrette. Cholera er meget strk i Magdeborg og Halle, ligesaa i Erfort, som jeg skal igjennem, men Opholdet der er kun nogle Minuter [!]; Sygdommen griber om sig i Schweitz og den er nu ogsaa udbrudt i Zurich, hvor vi nyligt vare sammen. - Fra Lsse skal jeg hilse Dig, der kom iforgaars Brev fra ham, hen er endnu i Brunnen og tnker om faae Dage at gaae derfra i een Tour lige til Rom. - Han skriver at Agathe Aufdermauer kom jublende med Bogen jeg havde sendt hende, at hun altid sgte at lse i den, men at Tiden var hende meget afkortet, i det at Hertuginde Helene af Orleans med sine Snner og ti Personer / i alt havde indlogeret sig der i Huset og alt vret der i otte Dage, Hertuginden havde bestilt et Maleri af Lsse forestillende Udsigten til Sneebjergene; samme Dag ventede de der Storhertugen af Weimar, der kom for at aflgge Besg, [overstr: hos Hertuginden;] ivrigt har det vre meget daarligt Veir i Schweitz siden vi reiste derfra. Rigi har staaet indhyllet i Skyer, det var flere Dage en skyllende Regn; Hertugen af Weimar havde ikke havdt godt Veir til denne os saa heldige Bjergfart. Hils din Moder og Fader saa hjerteligt fra mig, hils dine Sskende og alle kjre ude i Amaliegaden; fik Du en lille Cigar-pibe til Einar? -

Tante Jette er vel nu hjemme hils hende, Louise og vor Ven Jonas, ligesom ogsaa alle Linds.

Nu lev vel min kjre gode Edgar, Du kan tro jeg daglig tnker paa Dig og savner Dig, jeg var saa inderlig bedrvet da jeg sagde dig lev vel, saa at jeg maatte grde derved! nu, med Guds Hjlp sees vi om nogle Uger og da staae vi hinanden et lille Stykke nrmere end fr! det er godt og velsignet at holde fast paa sande Venner og een af disse er dig din inderlig hengivne

H.C. Andersen. /

[udskrift:] Velbaarne Hr Edgar Collin

"Dagens Nyheders" Kontor, stergade No 20, Mellembygningen

i Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 191, billed 6495-99)