Dato: 28. september 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Sor den 28 Sept 1855

Kjre Fru Kock!

Paa Sndag eller Mandag er jeg, om Gud vil, i Kjbenhavn og glder mig til at gjensee der alle mine Kjre! De veed at jeg for i Vinter har opgivet at blive i Italien, eftersom Choleraen der viser sig saa ondartet. Strax da jeg forleden Dag over Flensborg steeg i Land i Fyen og kom til Glorup skrev jeg et Par Ord til Deres Sster, min frste Hilsen paa den hjemlige Grund skulde sendes hende; jeg er nu naaet Sor, men da jeg ogsaa her bliver nogle faae Dage, tnkte jeg som saa, det er dog bedst herfra strax at sende det Skrevne, idet De mueligviis netop i disse Dage sender Brev til Ssteren, - vil De lse min Skrivelse til hende, jeg behver da ikke her at gjentage hvad der allerede staaer, mundtlig skal jeg fortlle Dem hele min smukke Reise-Flugt hvis Bouquet egentligt var Opholdet paa Rigi. / Deres Mand vil jeg haabe fler sig styrket efter Bade- Opholdet i Norge, hils ham hjerteligt fra mig, ligesaa Snnerne! fra Hauch har jeg i Udlandet faaet to velsignede Breve, det seneste isr var saa rigt, saa inderligt, det bevgede mig og ligesom knttede mig endnu inderligere til ham! han er en hist elskelig Natur, en sand Digter i den hieste og bedste Betydning, vil De lade ham sende en Hilsen fra mig og sige at jeg strax efter min Hjemkomst flyver ud til ham. -

Maleren Lsse traf jeg i Schweitz i den lille By Brunnen, senere indtraf der Helene af Orleans, hun har hos ham bestilt et Maleri, forestillende Udsigten der! - Men nu Lev vel! Gud lad mig trffe alle kjre Venner friske og glade i Hjemmet.

Deres inderligt hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 192, billed 6500-01)