H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Rosalie Du Puget 19. oktober 1855

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 19. oktober 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Rosalie Du Puget
Sprog: dansk.

(paa Fransk)

October 1855

Frøken!

Efter at have tilbragt Sommeren i Sydtydskland og Schweitz kom jeg for et Par Dage siden her tilbage til Kjøbenhavn, hvor jeg fandt Deres ærede Skrivelse af 4 Juli [Brev], afleveret, sagde man, af en Reisende, jeg kan altsaa først nu bringe Dem min Tak og Hilsen i det jeg føler mig glad ved den Interesse De viser mig som Digter, og uagtet jeg ingen Oversættelse har seet fra Dem, stoler jeg paa Deres Smag og Omhue i det jeg allerede kjender Deres Samvittighedsfuldhed ved at forlange den fremmede Forfatters Tilladelse til Gjengivelse; behag kun at sætte "avec approbation de l'auteur", jeg glæder mig til at gjennemlæse den første Bog De saaledes gjør forstaaelig for en stor Nation; det er mine Romaner: Improvisatoren, O.TT., Kun en Spillemand og de to Baronesser" De have taget til Udvalg, men De tillader mig at gjøre Dem opmærksom paa, at i Danmark, Engeland og Tydskland, fornemlig mine Eventyr og Historier / have brudt sig Bane, ligesom ogsaa en lille Bog: Billedbog uden Billeder, jeg maa dernæst tilføie "en Digters Bazar" og "I Sverrig", den sidste regner jeg selv til een af mine bedst skrevne, alle ere de i Prosa. - Af fremmede Oversættelser er paa Tydsk, den samlede Udgave hos Lorck i Leipzig den bedste, men jeg forudsætter De læser dansk og De vil da kunde erholde mine samlede Skrifter i original Sproget. -

De har for nogle Aar siden skrevet mig til, og mener at Deres Brev er gaaet tabt, det er ikke Tilfældet, husker jeg ret, var det i Aaret 1847, Deres Skrivelse [Brev] kom over Kjøbenhavn til mig i Skottland, hvor jeg da var og derfra skrev jeg til Paris, mit Brev [Brev] maa altsaa være det som er gaaet tabt og jeg vil derfor haabe, at dette har en lykkeligere Skjæbne,

Deres ærbødigst

H. - -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 870-71)