Dato: 10. december 1855
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Wien den 10.de Decbr 1855.

Kjre Andersen, histrede Ven!

Endskjndt jeg ikke har synderlig interessant Nyt at melde Dig fra Wien er det dog en Ndvendighed for mig at skrive Dig til, deels for at takke Dig for Dit venlige og morsomme Brev, deels for at animere Dig til at fortstte en Correspondance, der er ligesaa nrende for mit Hjerte som oplivende for min Aand. De Notitser som Du leverede, satte mig fuldkommen ind i de forskjellige Forhold og Dit Dyrmaleri staaer fuldkommen ved Siden af Dine Genrebilleder og Fantasieskizzer. Dine gode Spaadomme og Varsler om min Kunst-virksomhed falde i en frugtbar Jord og gaae de end ikke i Opfyldelse i denne fordrvede Verden, saa er der dog en Himmel i Digterens Indre hvor Haabets Sol skinner og fra den har Dine kjrlige Ord bortjaget en heel Deel mrke Skyer. - Jeg er virkelig srdeles veltilmode og venter mig Fornielse af min nste Ballet, imidlertid er jeg temmelig beskjftiget med Arrangement og DandseKomposition til Meyerbeers Opera Nordstjernen, som Mesteren selv dirigerer. Det har gldet mig meget at gjre denne Celebritets personlige Bekjendtskab. Jeg lider ham grumme godt og han synes ogsaa at finde Behag i mig. Det er en Gentleman og hans Fremtrden uden al Pretension. Musiken til den ny Opera er udmrket smuk og Texten maaskee effectfuld, men det er gyselig hvor Scribe har tumlet med den stakkels Historie og Dessauer marschen239 i den russiske Leir, samt flere Musikstykker der grangivelig ere beregnede paa Frederik den Store af Preussen, passe til Czar Peter som Senep til Rdgrd (tilgiv mig min Afvigelse fra den priveligerede knyttede Nve.)

Jeg har nu besgt Digter-Oldingen Castelli og leveret ham Dit aargamle Brev, med den Undskyldning at jeg deels ikke kunde trffe ham om Sommeren, da han altid er paa Reiser deels bluedes over den Roes Din venlige Haand havde tildeelt mig. Han var srdeles behagelig, talte vakkert om flere Gjenstande, spurgte meget efter Dig, skjnkede 0ehlenschHigers Minde vemodige Suk og nskede at see mig oftere, hvilket jeg ogsaa vil efterkomme. Jeg traf hos ham Litteraten og Antiquaren Seidl der bad Dig og Conf. Thomsen hilse.

Theatrene bugne i denne Tid af dramatiske Nyheder og Bladene af nedrivende Artikler, det synes virkelig ogsaa at vre maadelig bevendt med Theaterlitteraturen.Jeg saae et Stykke i Carlstheater "Gut burgerlich" som virkelig var "Schlecht burgerlich" med nogle enkelte Knaldere og et Par Witzer der i Scholtzs eiendommelige Foredrag fandt en Gjenklang, der ikke kan gjengives i Pennen eller andre Munde. For resten habe ich mich ergtzt ved en udmrket Forestilling af Gthes "Gtz v: Berlichingen" der blev givet i sin fuldstndige Helhed paa Burgtheatret. Lwe spillede Hovedrollen og interesserede mig meget endskjndt hans joviale Tone blev lidt monoton til Slutning og sommetider mindede mig om en gemytlig Krovrt eller Skovridder. Hermed vre ingen Plet sat paa den hitskattede Kunstners fortrinlige Udfrelse, maaskee ligger det i Stykkets hele Bygning, der i Grunden ikke er indrettet for Scenen, saaledes som vi have opfattet den. Nogle Scener som f. Ex. Dem mellem Adelheid (Frau Hebbel)og Franz (Landvogt) trngte til de Udfrendes hele Delicatesse for ikke at gaae udover Grndsen af det Tilladelige og jeg bemrkede at der gives Ord i Digtningen der ligne, ja overgaae de meget bachantiske Dandske Attituder. - Vi ville gaae over til det aldeles Uskyldige og Barnlige ved at nvne Sct Nicolay-Dag d 6 Decbr, hvor alle Brn, baade fattige og Rige faae to Dukker forrede, den ene forestiller en rkebiskop med Mitra og Krumstav, den Anden en rkedjvel, sort laaden med en lang rd Tunge, Jernlnker og Riis i Haanden, samt en Btte paa Ryggen. Den frste belnner de artige Unger, men den anden putter dem i Btten o.s.v. Det er yderst opbyggeligt - dertil kommer ofte en levende maskeret Sct Nicolay og sprger om Glutterne have vret artige! Nu maa jeg selv vre artig og holde op i tide. Papiret er fuldt. Posten gaaer &&:

[Fortsat i verste margen p brevetsfrste side:]

Farvel for denne Gang. Min rbdigste Hilsen til Excellentzen Collin og hele Famillien i Hjemmets Hjem. Bring ligeledes min Hilsen til alle gode Venner, og Lev selv frisk og forniet.

Din hengivne Ven August

Bournonville.

Fra Jenny Lind Goldschmidt have vi faaet en rart Brev fra Paris.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter