Dato: 5. januar 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 5 Jan 1856

Kjre Ven!

Gldeligt Nytaar sendes af mit fulde Hjerte Dem og Deres fortrffelige Kone! jeg havde saa temmeligt haabet mundtligt at udsige det, men det skete ikke; jeg foer i Lverdags Eftermiddag lige forbi Sor, og det var i Grunden heldigt, thi det var da endnu mildt Veir, og Kulden er med eet kommet; jeg sidder i min Stue ganske indpakket, thi - desvrre - jeg er endnu ikke rask. Hele den lange Tid paa Basns, kom jeg ikke udenfor en Dr, skrantede hele Tiden, kunde ikke tage ret Deel i Noget, saa at det egentligt har vret mig en daarlig Juul; min Hoste satte sig vel, men med Hold i Underlivet, eller Krampe hvad det er. Igaar var jeg temmelig slet, i Dag er det meget bedre og derfor skriver jeg dette Par Ord at De dog kan vide lidt om mig! Tak for den Hjertelighed - ja den har De og Deres Kone nu ganske vnt mig til - jeg nd de Timer jeg denne Juul var hos Dem. - Skade at jeg ingen af Svanes saae, hils Dem! ligesaa Harders!

Jeg hrte paa Landet at De og Thryde syntes godt om Hedts Bog! Er det saaledes? Vi fik slet ikke talt om den, jeg glemte det saa ganske. Den hele synes mig tom og falsk - dertil alfor ubetydelig! Det fryser i Dag ganske voldsomt, mine Vinduer ville ikke ret te op. - Blomsterne jeg fik af Deres Kone have holdt sig paa Basns og staae endnu friske herinde i Byen. Der var smukt i Sor ved Vintertid, smukt da jeg fli den forbi; jeg inede Deres Huus nu da ingen Blade eller Grene dkke det.

Iaften har jeg tnkt at skrive et af de manglende Kapitler i Romanen, jeg fler mig i Stemning, derfor slutter jeg nu Brevet!

Lev vel! - Sundhed og et godt Humeur!

Deres trofast hengivne H.C. Andersen.

E.S.

Imorgen (den 6te) er det gamle Collins Fdselsdag; han sender Dem sin hjertelige Hilsen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter