Dato: 4. april 1856
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

289. Fra Adolph Drewsen. Dresden. Stadt Rom. 4 April 56.

Min kjre, min inderlig kjre Andersen!

tak, og atter tusinde Tak for den magelse Overraskelse De for et ieblik siden skaffede mig, jeg sidder endnu med vaade ine, og dem har De skaffet mig ved at jeg fik at see de mange Navne fra mine Kjreste. Jeg kan ikke sige Dem, hvilken Glde De har gjort mig, og hvor dybt denne Kjrlighed har rrt de inderste Strnge i mit Hjerte.

Jeg aabner mit allerede forseglede Brev til Ingeborg for at lgge denne Seddel deri; De vil af Brevet erfare, hvormeget vi tnke paa Dem, og De har rigtignok srget for, at vi hvert ieblik maa gjre det, thi De har saa levende taget Deel i vor Reise og saa fortrffeligt anviist os Alt, at vi stadigt maae tnke paa Dem, enten vi ville eller ikke. Men, troe De mig, vi ville det saa gjerne, De er jo En af mine, De er jo et uadskilleligt Lem af min Familie, De er jo Ingeborgs Broder. - Jeg havde tnkt at skrive et ordentligt Brev til Dem, dog kanske ikke fr jeg kom til Italien, men jeg kan ikke lade vre strax at bringe Dem min Tak, som kommer, det kan De troe, fra et nsten overstrmmende Hjerte, thi jeg kunde ikke tnke mig, at der kunde her beredes mig nogen strre Glde, end den, Deres Kjrligheds Brev skaffede mig.

Reisen er til Dato gaaet ganske fortrffelig, vi kom gjennem Preussen i den frste varme Dag, have brugt os dygtigt, og ere friske som Fiske; - Verten her har jeg bragt Deres Hilsen, det er en vakker Mand. Wanscher hilser Dem og Alle. Tak Andersen.

Deres

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost