Dato: 14. april 1856
Fra: Georg. Emil Liebert   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Bedste Professor Andersen!

I Anledning af et Portrait af vor afdde Ven J.L. Jensen, som Gertner lithographerer for Fru jensen, der har bestemt at uddele det tilligemed hans Biographi, er det at jeg tager mig den Frihed at bebyrde Dem med Anmodningen om at bidrage Deres til at give dette Mindeblad en forget Interesse ved at skrive 2-4 Linier, som kunne anbringes derunder. Opfylder De kjre hr Professor dette mit og manges nske, da gjr mig endnu mere forbunden ved at sende Verset til Fru Jensen om mueligt - det vil / sige saa snart som mueligt. Jeg skulde have overbragt Dem denne Anmodning tidligere, men min kjre Kones alvorlige Sygdom har hidtil ikke tilladt mig at komme. Tak for Deres Livs Eventyr! Det har jeg i disse Dage forelst min Kone og hun har uagtet sin Sygdom leet og grdt med Dem. Gud lad Dem endnu opleve mange mange glade Eventyr.

Deres skyldige Tjener og Ven

G.Em. Libert.

d 14 Avril 1856

Til Hr Professor H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 442, billed 7171-72)