Dato: 21. april 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 21 April 1856.

Kjre Fru Kock!

hjertelig Tak for det tilsendte Brev og fordi De lod mig lse hvad Deres Sster har skrevet til Dem.

Naar bestemmer De, i Ugen, en Formiddag, til Lsning?

Deres hjerte1igt hengivne H.C. Andersen

E.S.

Iaar bliver der ganske vist intet af Amerika-Reisen, jeg skal have Romanen frdig!

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 200, billed 6513)