H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Edgar Collin 16. maj 1856

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 16. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjælskjør den 16 Mai 1856

Kjære Edgar!

Det glædede mig meget af faae Brev fra Dig og at vide at det nu snart gaaer mod Examens Maalet, gid at Du nu ret maa blive tilfreds og din Flid lønnet! Jeg har til igaar Middags været paa Basnæs hvor jeg ret har følt mig hjemme;næsten alle Aartider oplevede jeg der i de fjorten Dage jeg tilbragte her, jeg kom i Sneefog og drog bort i Solskin omgivet af grønne Skove. - Her paa Holsteinborg er alt meget storartet, Gaarden selv ganske slotsmæssig og det Indre svarer til det Ydre; jeg har to særdeles nydelige Værelser og det er venlige velsignede Mennesker jeg har om mig.

Til Nysø havde jeg opgivet at komme, jeg frygtede at jeg ikke vilde føle mig ret i mit Es, jeg skrev det frimodigt til Baronessen men nu har jeg faaet Brev igjen om at komme og jeg bliver altsaa nok nødt dertil, at jeg træffer Jonna, Stampe og Børnene, gjør en Deel Udslaget. - Omtrant de første Dage i Juni tænker jeg at være i Kjøbenhavn, hils kjærligt dine Forældre og Sødskende ogsaa Hjalmars Forlovede bringer Du en Hilsen! - jeg var forleden paa Børnebal hos en Etatsraad Neergaard i Nærheden af Næstved, der hørte jeg hende saa smukt og godt omtalt, at jeg ret glæder mig til / at gjøre hendes Bekjendtskab. - Det er jo ret to nordiske Navne her mødes: Jette og Hjalmar. - Fra Drevsen og Wanscher har jeg faaet et Par smaa Breve, de ere særdeles tilfreds ved at have fulgt mine Optegnelser og nævne Terni som det interesssanteste de endnu have seet. I Dag komme de nok til Neapel! Vedlagte Brev beder jeg Dig at Du vil være saa elskværdig strax at lade sende ned til Fru Wanscher!

Hils dine Forældre og Sødskende ligesom alle fælleds Venner fra din Ven

H. C. Andersen

Til Hr Edgar Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 389-90)