Dato: 18. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

[Poststempel: Sor Jerb.Postexp. 19/5 1856

[Udskrift:] Til Fru Helene Balling fdt Nbo boer paa Hjrnet af Hyskenstrde og Compagnistrde 2den Sal, Indgang i Compagnistrde i Kjbenhavn.

Kjre Fru Balling!

De maa dog vide, hvorledes jeg har det, hvorledes jeg flakker om, uagtet jeg om ikke lnge haaber mundtligt at kunne sige Dem det. Jeg reiste fra Kjbenhavn kl. 7 om Morgenen og var 9 1/4 i Slagelse, det gik godt nok, men Veiret var aldeles vinterligt, Seen fygede og laae hen over Markerne. alle Trer stode bladlse, og Veien var, da jeg siden kjrte med heste, en heel lte.

Paa Basns var jeg 14 Dage, det er en ny Gaard, men bygget i gammel Stiiil med Taarne, dybe Grave og ganske som Middelalderens Ridderborge, fra mine Vinduer havde jeg Udsigt over Store Blt lige til Langeland og Laaland. De frste Dage regnede det altid, og jeg fik et Bygkorn paa iet saa at jeg i to Dage maatte sidde inde og have varme Omslag. For omtrent en Uge siden blev Skoven pludselig grn, Gjgen kukkede og Nattergalen slog.

I Torsdags frte Fru Scavenius, der nu er paa Vei til Ems, mig her over til Holsteinborg, der er en endnu strre Gaard og tilhrer som De veed, Grev Holstein, her er alt frsteligt rigt indrettet; jeg har to nydelige Vrelser. Haven her gaaer ogsaa ned til Stranden, skade at Veiret ikke vil blive sommerligt, det regner igjen i Dag, men Nattergalen slaaer og Grs og Blomster mylrer frem; om jeg herfra gaaer til Nyse eller Sor, er endnu ikke afgjort, men de frste Dage af Juni venter jeg at komme et Spring til Kjbenhavn og da finde Dem, Deres Moder og Sster glade og vel! Saa gaaer Reisen ud i den vide Verden. Drevsen og Wanscher ere nu allerede i Neapel ogmor sig ganske magelst, de have strk Varme, den hede Sommer, Oragner og Palmer og gaae vist nok om en Uges Tid til Sicilien, hvor der endnu er mere deiligt! - Nyt har jeg ikke at fortlle, mit Brev er kun et Haandtryk, et venligt Goddag til Dem alle tre! Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost