Dato: 4. juni 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 4 Juni 1856.

Kjre Ven!

Min hjerteligste Tak til Dem og Deres Kone for de smukke Dage De forundte mig i det hyggelige Hjem. Nu har jeg da et Par Dage vret her i Byen og seet Vennerne, i Dag begynder jeg igjen at sige Lev vel i det jeg paa Fredag flyver til Udlandet; Dreyschock reiser med og da han ikke holder af at vre paa Sen og jeg ogsaa meest elsker den seet fra Landjorden, saa gaae vi med Aftentoget paa Fredag til Korsr og da om Natten til Kiel; naar De altsaa Fredagaften hrer Dampdragen flite saa flyve vi forbi Sor og jeg tnker paa Dem og Deres Kone, paa Svanes og Alt hiin Side Sen. - Det kan ellers blive langt nok fra Korser til Kiel, tnk Dem at Etatsraad Collin, der i Stormen mellem Sndag og Mandag reiste denne / Vei, brugte hele 12 Timer fra Korser til Kiel, og maatte gjre Reisen paa det lille Farti "Zephyr". - Jeg lovede Rector Boyesen, som tog ind til Kjbenhavn fra Sor, samme Dag som jeg, at jeg skulde, naar jeg skrev Dem til, lgge en lille Reiseplan, til hans Afbenyttelse, indeni den frste Skrivelse jeg sendte Dem; her er samme, er De saa god at give ham den med en venlig Hilsen. Tak for Brevet fra Holsteinborg jeg modtog det igaar; Gamle Collin beder mig at bringe Dem hans hjertelige Hilsen. - Fra Dresden eller Weimar skriver jeg Dem til, og da glder De jo ogsaa mig med et lille Brev; i Dag er det kun dette lille Epistel med den inderligste Tak og Hilsen! Gud lade os Alle glade mdes! Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

Til Hr: Etatsraad, Professor B. S. Ingemann.p>

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 400-01)