Dato: 9. september 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 9 Sept 1856

Kjre Ven!

Nu jeg er kommet ind til Byen mellem de hie Huse, begynder med Eet Sommeren, den jeg sgte paa Landet; igaar og i Dag er her en Hede, saa jeg puster og nsker at jeg var i Deres kjlige Skovnatur eller paa Basns ved den friske aabne Strand! det er nsten rgerligt at vre kommet til Byen nu at der er deiligst paa Landet. - Gid at jeg var blevet lidt lnger ude! - Nu, imidlertid min hjerteligste Tak til Dem og Deres Frue, i Stuerne der er altid sommergodt at vre! - og jeg er saa glad ved at De begge to synes godt om den nye Roman, De maa selv vide det med hvilken Kjrlighed man selv betragter sin Digtning i det den endnu, saa at sige, fdes. - I Banevognen, / hvori jeg kjrte ind, traf jeg Jgermester Post med sin Kone, de skulde just ind og besge et stakkels Idiotbarn de har i Idiot-Anstalten, jeg fortalte derved om hvad jeg havde sagt i: "et Stykke Perlesnor", om denne Udveklings Anstalt og jeg saae Taarerne komme Forldrene i inene, det var dem velgjrende at hre et Sted venligt opfattet, hvorom Mange tale haardt og de sagde mig at mine Ord, som de i Dag saaledes tilfldigt fik at hre, var dem som et godt Varsel for Besget.

Gamle Collin fandt jeg livlig og vel, han, ligesom ogsaa Mathilde rsted, takker Dem for den venlige Hilsen og sender Dem igjen en lignende. - Den nye Theaterdirecteur har jeg talt med, han kom mig srdeles venlig imde, sagde mig at Mulatten vilde nu igjen komme paa Scenen; jeg har nu ogsaa faaet fri Entr / alle Aftener; - Madam Rosenkilde trder op nste Lverdag som Cendrillon. Hedt blev forleden Aften modtaget med stormende Jubel og et Par Piber, han spillede srdeles godt. En Hr Hagen fra Norge, der er traadt op paa Casino, synes at vre betydelig.

Min lille Stue fandt jeg hyggelig og nt med mange friske Blomster, da jeg kom; og paa Bordet laae et godt Portrt i Ramme fra Storhertugen af Weimar, hans eget Billede, det var til Velkomst-Hilsen. Endnu er jeg i Reise-Dning, og kan altsaa ikke begynde ret paa Romanens anden Deel, men jeg haaber snart at kunne det.

Frken Wulff, hvis Broder som De veed dde i Amerika, hvor de to reiste sammen, finder jeg mere aandelig strk i sin store Sorg, end jeg havde / tnkt mig; hun skildrede mig igaar Broderens smertelige Dd, De veed, det var af den gule Feber, det maa vre en skrkkelig Sygdom. Capitain Sommer, der er gaaet den igjennem og kommet hjem, saae jeg imorges, Feber-Sporene i Ansigtet er som dybe Knivshug; den er dunstet bort gjennem grsselige Bylder.

Fra Marcus og Rebekka Spring, hvem De jo kjender af Frken Bremers Bog, bragte her Jette Wulff mig Longfellows nyeste Digtning: The song of Hiawatha, der beundres meget. En Mand der i Jette Wulffs Forladthed paa Reisen var uendelig elskvrdig og god mod hende var Tydskeren Kohl, den bermte Reisende.

Men nu, for i Dag, lev hjertelig vel! snart skriver jeg et lngere, mere indholdsrigt Brev, dette er kun Tak og Haandtryk til Dem og Deres velsignede Kone. Hils Svanes og Harders.

hjerteligst

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 406-09)