Dato: 18. december 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 18 December 1856

Kjre Ven!

ihast et Par Ord; De erindrer maaskee at jeg talte om at tage til Basns i Julen og da paa Farten at aflgge et kort Besg hos Dem og Deres Kone; om det skeer veed jeg endnu ikke, idet jeg hele denne Uge har maatte holde mig inde, strkt forkjlet; i Dag er det noget bedre og det er paa Basns en Aftale at skriver jeg ikke Afbud, da ventes jeg i Slagelse, med frste Banetog fra Kjbenhavn Onsdag Formiddag den 24; jeg havde nu den Plan at tage fra Kjbenhavn med Middagstoget paa Mandag, saa kom jeg til Dem og Deres Kone samme Eftermiddag og kunde blive Tirsdag over og da med frste Tog, Onsdag, fra Sor til Slagelse; jeg vilde gjerne / vre Mandagaften og hele Tirsdagen hos Dem, een eneste Aften var mig forlidt, jeg vilde da kunde give Dem begge et stort Stykke af Romanens tredie Deel, men ikke Slutningen, der mangle de tre sidste Capitler og jeg har ikke flt mig frisk i Sindet nok til at nedskrive disse, uagtet de dog indenimig ligge afsluttede; jeg har nu ogsaa reenskreven to, tredie Part af frste Deel, afrundet og udvidet den, faaet den ganske, som jeg nsker; men mueligt kommer jeg slet ikke afsted, det afhnger ganske af hvorledes jeg fler mig Lverdag og Sndag, dog forelbig troede jeg at burde sende dette Par Ord. Billederne til min lille Jernbane-Historie ere srdeles lykkedes, jeg bringer Dem Bogen eller sender den i mit Sted. Hils Deres kjre Kone, Svanes og hver som venligt tnker paa Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

til Hr Professor, Etatsraad, B. S. Ingemann

[ovenover Professor har HCA tilfjet: 2) ]

[ovenover Etatsraad har HCA tilfjet: 1) ]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 417-18)