Dato: 19. december 1856
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 19 Decbr 1856.

Kjre Ven!

Vi haabe vist, De faaer Bugt med Forkjlelsen inden Mandag og saa, efter det gode venlige Forst, sidder her hos os, frisk og glad, 5 Minuter efter at vi har hrt Middagstoget bruse forbi Sen - og saa i et Par hyggelige Aftener frer os videre ind i - om end ikke aldeles ud af - at vre eller ikke vre! Dersom det milde Veir vedbliver, ere vi ikke bange for, at De skal blive forkjlet i Sovestuen, og De skal see Julesolen kan skinne ret kjnt her over den sorte Skov og den lille S, der iaar har emansiperet sig og med lystig Brusen brudt sine Iislnker. Hvergang vi see Dem, bliver De selv kjnnere. Det ideale Menneske, kan jeg vide, trder bestandig anskueligere frem, jo mere man lever aandeligt i denne Verden. Det er i sin Orden; man maa virkelig kunne leve sig yngre!

Nu, Gud velsigne Dem og give Dem en ret gldelig Juul, enten vi see Dem eller ikke! - Vi glde os imidlertid til baade at see Dem og hre Dem! - De hjerteligste Hilsener fra os begge!

Deres inderlig hengivne B.S. Ingemann

Venligst Hilsen til den gamle Excellence - og dem, De veed ere vore flleds Venner!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter