Dato: 5. februar 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 5 Februar 1857.

Kjre Ven!

Mange Gang har jeg mindet Vedkommende om at sende Dem eller leverer mig Deres Billet til det Kongelige Theater altid er det glemt, frst iaftes kom den i mine Hnder og sendes Dem strax.

Jeg lever saa aldeles i Afskrivning, eller rettere Gjennemgaaen, af min ny Roman, som jeg nu har afpoleret indtil omtrent midt i tredie Deel, derved forsmmer jeg al Brev-Skriven, selv Pligt Breve, gjr ingen Vesitter, / og tager slet ikke i Selskab; Theatret selv besges sjldnere, men jeg fler mig aandelig vel der ved, Legemet derimod, dette ndvendige Foderal, er derimod stadigt forpiint,jeg har igjen "Jobsiade", kun een ad Gangen, men naar dens Regjering er endt, kommer strax en ny og piner mig!

Bournonvilles Ballet "I Karpaterne er nu frdig, jeg var med Dorph og Christensen at see sidste Prve paa Dandseskolen, nu gaaer Balletten over til Theater-Prver, den er smuk, characteristisk og har kjnne ungariske Folkemelodier. Det ny Stykke: Kongen paa Fuurland, er kjedeligt, men har flere virkeligt / digteriske Steder; frste Forestilling blev srdeles slet udfrt og Professor Nielsen traadte ret op som Professor i Feiltalenhed, det var utilladeligt slet. - "Det gaaer tilbage Hakon!" maa man desvrre altfor ofte her gjentage. Der har vret megen Strid mellem det store Theater og Casino i Anledning af at [denne rettet til:] der i Casino skal spilles "Jeppe paa Bierget", Hagen skal deri vre mesterlig, nu kommer det dog istand, rimeligviis nste Mandag.

En Engelnder Kingsley har nylig udgivet en Roman "Yeast", der skal ganske i sit Stof, vre det samme, siger Frken Wulff der har lst den, som min: at vre eller ei, / ja endogsaa nogen Lighed i Esthers Dds Scene. - Jeg kjender ikke Bogen, men finder det i og for sig ganske interessant at rundt om fra de samme Tanker mdes, det viser hvad der rrer sig i ieblikket; Forskjellighed bliver der dog altid i Behandlingen.

Lad mig, naar De en Dag er stemt der til, hre lidt fra Dem og bring Deres Kone, ligesom ogsaa Svanes, Zeuthens, og Harders min hjertelige Hilsen! Det fryser skrapt herinde altsaa endnu strkere i Sor, fra Skagen er der Iis saa langt man kan ine, hrer jeg. Lev nu glad og vel.

Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 420-23)