Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 17. marts 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: L. Wiedemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 17 Marts 1857.

Kjre Hr Wiedemann!

Med Posten i Dag har jeg igjen sendt, i Krydsbaand, to Ark, som Fortsttelse af Romanen ["At vre eller ikke vre"], til disse slutter sig endnu to trykte Blade, hvilke komme i de nste Ark og da er frste Deel frdig; anden Deel bliver kun noget over fem saadanne Ark og tredie Deel bliver henved syv; Hr Helms vil altsaa see hvor meget der i Alt nu er tilbage; de efterflgende ville alle flge langt hurtigere og Bogtrykkeren har lovet mig at til den anden mai, skulde alle tre Dele vre trykt; De, kjre Hr Wiedeman, vil da, haaber jeg have det hele omtrent den 5te eller sjtte Mai, vil nu den fortrffelige Overstter, der som jeg haaber, stadigt med Interesse og Kjrlighed har gjengivet hvad jeg af Romanen alt har sendt, / og vedblive dermed, ligesom ogsaa Trykningen, da vil De jo kunde vre istand med det Hele (der kun i Heelhed udkommer,) til den 20de Mai, den Dag jeg nsker den skal udkomme paa Dansk og paa tydsk, den engelske Udgave vil desvrre komme senere lader det til, da det leverede af Oversttelsen paa engelsk er saa uheldigt at Bentley og jeg ere enige om at faae en ny Overstter. Jeg beder derfor nu Dem og Hr Helms at have det Hele beredt til udgivelse den 20de Mai, ikke tidligere, og jeg tillader mig endnu engang nrmere at skrive bestemt om det skeer til den Dato. -

Det vilde glde mig meget at hre Hr Helms om Indtrykket af frste Deel, naar han helt har den; uagtet samme er, troer jeg mindre interessant end de to efterflgende, srligt tredie Deel. - /

I Juni, Juli, haaber jeg at komme til Tydskland og see der kjre Venner. Hils Konsul Lorck og hans Frue, Hr Helms, der rimeligviis overstter dette Brev for Dem vedlgger jeg min hjerteligste Hilsen og tak for hans Omhue og Interesse for min Digtning.

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 208, billed 6538-40)