H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Bernhard Severin Ingemann 27. april 1857

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 27. april 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 27 April 1857.

Kjære Ven!

hver Dag paa Udstillingen harjeg det Haab at møde Dem og Deres Kone, men jeg møder Dem ikke; Enhver som jeg troer maa vide om De er her i Byen spørger jeg om De er her, men Ingen veed noget derom! nu maa jeg altsaa skrive, De komme dog herind? Digteren Munck fra Norge er her i Byen og længes ogsaa meget efter at see og tale med Dem og Deres Kone, komme De ikke her til Byen snart, troer jeg at han gjør en lille Fart ud til Dem; jeg var i gaar sammen med ham og Sibbern hos Hartmanns. Fra Dickens har jeg nyeligt faaet et rart Brev, han mælder mig at han ved denne Maaneds Slutning ender sin "Little Dorrit" og er der paa en "fri Mand", han har en smuk Villa mellem / Dover og London, der kommer han med sin Familie, i Begyndelsen af Juni og venter mig, jeg skal faae en deilig Udsigt og kjærlige Venner; det er kun 27 Miil (engelsk) fra London, jeg kan med Jernbanen være der paa 1½ Time og der i Byen staaer [overstr: hele] Dickens hele Huus til Afbenyttelse for mig; jeg tager mod Tilbudet, glæder mig meget dertil, ligesom jeg glæder mig til at lægge Udreisen over Sorø, sidst i Mai og blive hos Dem i to Dage; kan jeg, da indretter jeg det saa at jeg er der den 28 Mai, dog det veed jeg endnu ikke nøiagtigt om det lader sig saaledes arangere; De kommer jo snart herind? Ikke saa? Skriv mig snart et Par Ord herom. - Den 20 Mai vil min ny Bog udkomme og De faaer den strax; jeg har tilladt mig at dedicere den til "Digteren Ingemann og Philosophen Sibbern", De vil forstaae min hjertelige Tanke dermed. Jeg glæder / mig særlig at høre Deres Dom naar De læser den i sin Heelhed, de tre sidste Kapitler, dem De ikke kjende, troer jeg løfte sig bedst! - Om Høedts store Gilde, hvor jeg ogsaa var med, har De vel hørt, om de mange unge Damer der skulle debutere, derimellem en Søster til Fru Anna Nielsen, veed De vel!

Hils kjærligt Deres Kone, ligesom Svanes!

i hast!

Deres hengivne trofaste

H.C. Andersen

til

Etatsraad, Professor B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 424-26)