Dato: 13. juni 1857
Fra: Alfred Reventlow-Criminil   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

19 Chapel Str. Belgrave Square. Den 13de Juni 57.

Kjre Hr. Professor,

Vi have netop mad taget Deres venlige Linier af Gaars Dato og glde os meget til at see Dem herovre. Brevet til Hambro skal strax besrges, og skulde der komme Breve til Dem skal de uopholdeligen sendes Dem.

Vil De ikke prsenteres for Dronningen? Der findes 2 Leiligheder: den 18de ds. ved Levee og den 23de ved Drawingroom. De maatte nok vre saa god at lade mig det vide et Par Dage i Forveien, da jeg maa melde det til Ceremonimesteren Og De maatte vre i Uniform eller Hofdragt, men det er nok Umagen vrd, og De vilde saa blive indbuden til Hofballerne.

Hambro's Adresse er 70 Old Broad St. City.

De venligste Hilsener fra C. Moltke og Deres hengivne

A. Reventlow-Criminil.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost