Dato: 16. juni 1857
Fra: Carl Joachim Hambro   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

London. 70 Old Broad Street, City, E. C.

Den 16 Juny 57.

Kjre Herr Andersen,

Ret hiertelig Tak for Deres venlige Brev, og gratulerer jeg Dem til i denne Varme at vre saa vellogeret og nyde alle Landets Glder i en saa interessant Familiekreds som den, De nu er i. - Jeg har ofte gldet mig [ved] at hre indirecte om Dem, og at De i alle Henseender var Lykkens Kledgge. Det kan jeg ikke sige, for jeg har gennemgaaet mange mrke Dage, men Tiden lger selv de dybeste Saar. Det skal inderlig glde mig at see Dem igien, om De kommer til London, for efter Deres Brev at dmme bliver De jo i Kent.

Deres Breve har jeg sagt Contoiret, at man skal sende Dem, saafremt noget kommer, til den opgivne Adresse.

Tusind Tak for den mig tilsendte Bog, som Bentley tilstillede mig from the author.

Brnene ere nu Kimper, og den ldste gaaer denne Uge til Norge og til Nordkap, for at fiske, og da staaer, hvor Rusen ikke tr fiske i.

Det er nu paa sin Engelsk, men jeg har med Villie giort dem til Stor-Englndere med de gode og de mindre lyse Punkter.

Nu kan De lre at slaae He og snart hielpe med at plukke England, Deres Humle. Jeg holder dog mere af Italienske Druemarker.

Vr inderlig hilset fra Deres hengivne

Hambro.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter