Dato: 23. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: L. Wiedemann
Sprog: dansk.

Gad's Hill Place near Rochester - Kent

den 23 Juni 1857

Kjre Hr Wiedemann!

Allerede nsten 24 Dage har jeg nu vret her i Engeland hos Charles Dickens og fler mig saa tilfreds og lykkelig hos ham og hans hist elskvrdige Familie, vi boe i en nydelig Villa tt ved den gamle Londonvei mellem London og Dover paa Gad's Hill, en Plet der har sin Bermmelse ved Schackspears Falstaf; tag frem Henrik IVde frste Deel 1 Act, 2den Scene, der nvnes Stedet. Her modtog jeg imorges Brev fra den kjre Konsul Lorck; Svar paa en Skrivelse fra mig, den jeg afsendte fra Kjbenhavn den 9de Mai, temmeligt seent altsaa! Da jeg i den lang Tid ikke hrte fra ham, antog jeg at der var Intet at svare, at Dedicationen i min Bog var opgivet og det er den vel ogsaa, jeg er tilfreds dermed. De Exemplarer jeg udbad mig tilsendt forskjellige, dem jeg i et tidligere Brev har nvnt, har de vel godhedsfuldt besrget og tilfiet: fra Forfatteren. Bogen er jo nu forlngst udkommet; jeg spurgte efter den i Kln og der blev sagt at den om nogle Dage vilde indtrffe der; senere har jeg i London bestilt ettydsk Exemplar, da jeg naturligviis er begjrlig efter at see den. lock glder mig med de Ord at den er godtoversat, tak fra mig ret hjerteligt derfor den gode Hr Helms. Jeg er meget begjrlig efter at hve Dommen over den i Tydskland og er den god, da send mig snarest, i Kryds Baand, et eller andet Blad, det, ligesom Breve til mig, gaae sikkrest til den danske Legation i London: Grev Reventlou-Criminil, 19 Chapel Street, Belgrav Sqv. Hjemreisen fra Engeland lgger jeg over Leipzig, som for at see og tale med Dem - De har vel Opgivelsen af de personer jeg nskede Bogen tilsendt, ieblikkelig husker jeg kun:

Fru Gthe i Dresden

Fru Majorin Serre i Dresden

Baron Beaulieu Marconnay i Weimar og

Storhertugen af Weimar Carl Alexander.

Kong Max af Bayern, jeg troer at der var til Lgen Conferentsraad Gietl at den med et Exemplar sendtes

Frau von Eisendecker ved Oldenburgin Frankfurth a/M.

dog mit tidligere Brev herom har De vel ved Haanden?

Jeg har med Dickens besgt Krystalpaladset til den frste Hndels Fest hvor 2000 Mennesker udfrte "Messias", det var storartet i denne feeagtige Tryllebygning; udefter sprang Vandene, Regnbuer zittrede paa Vanddraaberne, Ristori har jeg hrt, og jeg skal en af disse Aftener see Stormen af Schackspear og derudover en givet Forestilling til Indtgt for Jerrolds Enke, hvor Dickens spiller med; han er en sjlden elskelig Personlighed; tag ud af hans Skrifter det Hjerteligste, Kogeste og Livligste, skab dem deraf en Mand og De har hans Billed. Nu lev vel! Hils Konsul Lorck, dersom han er i Leipzig, det jeg efter hans Brev troer, ikke er Tilfldet; bring Hr. Helms min Tak og gld mig med gode Efterrreninger om "At vre eller ikke vre". Deres hengivne.

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Topse fotokopi)