H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Bernhard Severin Ingemann 28. august 1857

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 28. august 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Maxen ved Dresden .

28 August 1857.

Kjære Ven!

Hjertelig Tak for Deres Brev, et saadant fra Dem er altid et Stykke af Hjemmet og doppelt levende er jeg der. Det var min Bestemmelse at komme til Danmark sidst i August, men et Brev fra Storhertugen af Weimar har ganske forandret min Reiseplan. Den anden September er det Carl Augusts hundredaarige Fest, Dagen derpaa skal Goethes og Schillers Monument afsløres, ligesaa et for Wieland; Festlighederne vedvare til den 6te, og der tales om at Sanger-Salen paa Wartburg vil blive indviet; jeg opgav imidlertid alle disse Herligheder og vilde, som sagt, hjem, men Storhertugen skrev mig til, lagde mig det saa alvorligt paa Hjertet at komme, saa / at jeg ikke har kunnet unddrage mig derfra. Overmorgen er jeg i Weimar og den syvende gaaer det hjemad over Hanover; lader det sig indrette saaledes, da stiger jeg af ved Sorø og bliver en Dag hos Dem og Deres Kone, eller ogsaa kommer jeg senere mod Julen et Spring. Min Lykønskning til Conferentsraaden! Her i Maxen, der ligger saa høit som Festningen Konigsstein, spore vi allerede Efteraaret, Morgen og Aften er det koldt. I denne Egn kommer aldrig Storke, derfor overraskedes Alle her ved at et Storke-Par forleden Aften havde sat sig paa Taget af det gamle Slot hvor jeg boer; hele Husets Besætning var ude at see derpaa og Fru Serre meente at det var alene mig dette usædvanlige Besøg gjalt, nede i Dalen, fortalte man os havde et Par hundrede Storke den Nat slaaet sig til Ro og fløi imorgenstunden videre. Mit Træ kneiser høit og kraftigt, den lille / Eeg jeg for to Aar siden plantede skyder Blade og Grene, et Danebrog har man sat tæt ved, det veier over den. - Min Roman, saa vidt jeg kan mærke, synes at tiltale i Tydskland, nylig fik jeg fra en gammel Præst her Tak i en Skrivelse han meente at den Bog vilde bringe Velsignelse. Billes Anmældelse i Dagbladet har fornøiet mig. En samlet Udgave af mine Skrifter kommer i denne Tid ud i Holland. Jeg vil ret ønske for vor Skyld og ogsaa for Deres Leven deri, at en ny Digtning snart maa fylde Dem. Jeg ønskede nok vi fik en Nutids Fortælling fra Dem, med den danske Skov-Luft og med levende Mennesker, som De kan give os den! De veed at "den stumme Frøken" ret har fyldt mig. Hils nu paa det kjærligste Deres kjære Kone! Svanes ere vel nu afsted? Skriver De til ham, da hils fra mig; ogsaa Zeuthen min venligste Hilsen. Gud glæde og bevare Dem!

Deres inderlig hengivne H. C. Andersen

Til Konferensraad [hul i papiret: B.] S. Ingemann. /

[Udskrift:]Til

Hr. Konferentsraad B. S. Ingemann

Professor, Ridder af flere Ordener &

i Sorø

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 435-38)