Du har sgt p: *opmuntr*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 29. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

[hul i papiret] Basns ved Skjelskjr den 29 December 1857

Frst min hjerteligste og bedste Hilsen
til Dem, Deres Moder og Sster! tak
for det gamle Aar og gid at et rigt og
godt Leveaar maa oprulle for
os Allesammen. Forstemt forl[od]
jeg Byen, rgret ved det Prolog[?]
Vrvl jeg der havde, og jeg kan jo
ikke sige at Landlivet i den
Tid har opmuntret mig. Veiret
ellers deiligt og der var hyggligt
og godt hos Ingemanns hovr jeg
blev fra Fredag-Middag til Sndag
morgen. Her paa Basns er en
temmelig stille Juul, men desmere
rundt paa de nrmeste Gaarde;
det morer mig ikke at kjre langt
med Heste og vre ude til seent
paa Natten, derfor har jeg udbedet mig, /
at maatte blive hjemme; Udsig-
ten fra mit Vindue ud over
store Belt er mit kjreste Skue,
i flere Dage vltede Serne
skumhvide, nu er det saa blikstille
som paa den deiligste Sommer-
dag. Da jeg var i Sor besgte jeg
Rector Boyesen, der endelig er
uden Fare, men endnu i en
heel Maaned ndes til at holde Sen-
[g]en; jeg kunde gjerne ogsaa have
et tilsengs og ligge der;
[i for] gaaars, idet jeg havde det Uheld
i halv Mrke at lbe mod en
ophngt Jernstang, fik jeg
et Slag lige over Tindingen
saa denne hvede op og jeg endnu
i Dag fornemmer nogen Smerte,
men det har neppe noget at
betyde da jeg ikke lige strax fik
ondt. - De, Deres Moder og Sster er
vist anderledes paa Flugt i Julen end /
jeg, de tage nu et Par Gange udenfor
Sjlland, mindre kan det ikke vre!
ud til Amagerland, til det heeringske
Slot "ver Vandet". Hils dem
ivrigt Alle derude og faae kun
Deres Moder rigtig med, hun vil
have godt deraf! - Jeg vilde nske
at hun havde Udsigten her fra mine
Vinduer, den er i Dag saa magels
oplivende, og mange Fartier ligge
ude paa den mlkehvide S;
en tynd Riimfrost ligger s[om]
et Slr hen over det grnne
Grs og de sorte Krage flyve
skrigende gjennem Luften. See
det er Begivenheden her paa Landet,
vi vide ikke noget om "Hr Hedt",
ikke noget om "ny Ballet" eller
alle de Herligheder Byen har til
afvexlende Conversation. Nu har
De vel faaet Gas i Deres nederste
Deel af Huset og dette selv staaer fast
og sikkert som altid, medens Trapperne /
straaler i festligt Lys? Jeg maa
en Aftenstund hen at see hvor-
ledes det tager sig ud. - Det vil
nok blive omtrent den 3de Ja-
nuar at jeg kommer til Byen,
De veed at det den 6te er den
' gamle Collins Fdselsdag og det
er Maalet isr for Hjemkom-
sten. Nu lev hjertelig vel, Alle
-sammen, snart i det nye Aar
sees vi, og mit nste Brev - ja
vil Gud - det bliver da frst fra
Udlandet, thi nu kommer jeg
ikke fra Kjbenhavn fr Kukkeren
synger og Skovmrkerne gro!

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 219, billed 6588-91)