H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Fredrika Bremer til H.C. Andersen 29. december 1857

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 29. december 1857
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Rom d. 29 Dec. 1857.

lnnerlig Tack, käre Danske Broder och Vän för den lilla BrefDue, som kom till mig nyss här och gladde mig med vissheten att De, såsom alltid, tänker i vänlighet på mig. Deras nya Bok gläder jag mig åt att en dag få lasa. Dess plan syntes mig god och sann. Utan jordelifvets ohjelpliga sorger och olyckor skulle vi omöjligen komma att känna behofvet af en frälsare för vår andliga såsom för vår lekamliga tillvarelse. Bibeln, som innehåller hans historia förer oss att lära känna honom, hans makt och eviga verksamhet, sätter oss i yttre rapport med honom. Så kan menniskan sätta sig i den inre genom bön, betracktelse, kärlek - hela sitt lif. Och sålunda är Bibeln verkl. den »Lyckans Ros» som förer till himmelen och det eviga lifvet. Att ha gjordt Romanen till bärare af en sådan främstallning år en stor förtjenst, om än troligt är att först eftertiden skall fullt uppskatta den. Det är tid på att Romanen allt mer gör sig lös från sina små kärleksaffairer eller, behandlar dem såsom de böra behandlas neml. som Episoder i den stora Romanen af menniskans lif, der Hjelten är Gud och hjeltinnan d. mskliga Själen.

Det är skönt af Dem att ha öppet brutit denna nya väg. Äfven jag drifves af inre nödvändighet allt mer ditåt. En liten bok af mig skall kanske, på våren berätta dem något derom.

Hvilken var den Mand hos hvilken jag skulle ha bodt i Geneve? I mina ögon var personen en hederlig Enkefru, sednare en prestfamilj nära Geneve, i hvilken husfadren visst alldrig reser långt från hemmet.

Om mitt vistande i Rom har jag berättat litet i brefvet till Henriette. Wulff. Lifvet här ar mig blott alltför rikt, och man kan här frukta en indigestion af konstverk och sköna saker. Också tar jag in dem i små portioner. Med Skandinaviska vänner och äfven med andra här talar jag ofta om Dem och Deras digter hvaraf åtskilliga (deribland Improvisatorn) ära oversatta på Italienska. Jag hoppas att återse Dem nästa år och lefver Deras innerligt tillgifna beundrarinna och Vanninna

Fredr. Bremer.

En hjertlig halsning till Ingemanns och andra Danske vanner.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter