Dato: 5. februar 1858
Fra: Studenterforeningens Seniorat   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

I Studenterforeningens Seniorat, d. 5te Febr. 1858.

Hr. Professor Hans Christian Andersen, Ridder af Danebrog. m.m.

Den Tak, der i Lverdags Aftes efter endt Oplsning ld for Dem, var ikke et Udbrud af en blot ieblikkelig Erkjendtlighed; men, ligesom De gav os Noget af blivende Vrd, saa staaer ogsaa Taknemmeligheden i Forhold dertil; og vi vide nu af Erfaring, at Deres Ord blandt Studenterne fandt den Gjenklang, som De har vakt og maa vkke hos Enhver, hvis Hjerte og Sands er aabent for det Sande og Skjnne.

Studenterforeningen, der derhos er stolt af den Opmrksomhed, der vises den af Mnd, som Fdrelandet skatter hit, sender Dem derfor herved sin hjerteligste Tak for den Aften, De i Lrdags skjenkede os.

Med srdeles Hiagtelse

Deres rbdige og hengivne

H. N. Hansen. Gabriel Heiberg. A. Lange.

Chr Bentzon. H A Pedersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost