Dato: 22. februar 1858
Fra: Jens Jacob Asmussen Worsaae   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

J. W. Sölvgade 416C 2den Sal,

Mandag den 22de Febr. 1858.

Kjære Ven!

De vilde glæde min Kone, min Svigermoder og mine tre Svigerinder ganske overordentligt, hvis De, i Henhold til Deres velvillige Tilbud kunde læse lidt for Dem een af disse Formiddage. Overmorgen (Onsdag) ere vi rigtignok samlede her KI. omtrent 12, men jeg veed ikke, om denne Tid muligen kunae være Dem ubeleilig. I saa Fald beder jeg Dem godhedsfuld lade mig vide, hvilken af de, fö1gende Formiddage vi tör gjöre os Haab om at see Dem.

Med mange Hilsener fra min Kone forbliver jeg Deres oprigtig forbundne og hjertelig hengivne

J. J. A. Worsaae.

Velb.

Hr. Professor H. C. Andersen,

Ridder af fl. Ordener.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost