Dato: 4. marts 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 4 Martz 1858

Kjre Hr Andersen!

Isen i Store Belt er vist skyld i at jeg senere end ellers modtog Deres velkomne Brev, mit Gjensvar vil vist ogsaa blive forsinket, dog haaber jeg at det [frst skrevet: Dresden, herover:] Berlin. Hils Venligst der fra mig Humboldt, Olffers og Brdrene Grimm; her sender jeg Dem et dansk Brev til den unge meget begavede Cunstner Dahl i Dresden en Sn af den bermte nyelig afdde Dahl, som levede de sidste Aar i den saxiske Kongestad. Geheimeraad Carus er en hist interessant Personlighed, hvis Skrifter og Verker de vist kjender, Digteren Auerbach vil De finde sund, kraftig og hjertelig som hans Skrifter, i Prag veed jeg ingen bedre at opsge end Phianisten Dreyschock, vil De om mine smaae Anbefalings Breve lgge Convolut og skrive Adresse udenpaa fr De afleverer samme. I disse [/] Dage ere mine nye Eventyr udkomne og modtagne med stor Glde og Velvillie, et nyt Hefte har jeg, saa godt som allerede Manuskript til. Gade har componeret et strre arbeide Baldur, Texten af den unge Hr Hertz, det skal gives paa en stor Concert for Hr Gade; Steenberg og Frken Lund udfre Hovedpartierne. Fru Heibergs Afskeed er nu underskrevet, det er ret srgeligt at hun kan forlade Scenen. - Hvor De i Tydskland trffer Venner af mig og min Muse, bring der venlige Hilsener; jeg tnker paa sidst i Juni at flyve syd paa, i det mindste til Schweitz. Det vil glde mig ved Leilighed at hre fra Dem naar De kommer til Dresden, den af de tydske Byer jeg fler mig saa hyggelig og vel i ! -

Mange Venner har jeg her, men det er mig lidt vanskeligt at udfinde hos hvilke De ved at indfres af mig vilde vre meest tilfreds.

Deres hengivne

H. C. Andersen

NB: Deres Huusnummer staaer ikke i Brevet jeg fik fra Dem

Til

Hr Cand: Andersen i Berlin.

Tekst fra: Solveig Brunholm