Dato: 3. april 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 3 april 1858

Kjre Hr Andersen!

Tiden tillader mig ikke i Dag at skrive et Brev, men et Par Ord maa De endelig have til Tak for Deres venlige Skrivelse! det glder mig at De strax har forstaaet og saa smukt vurderet Fru Serre, hun er i Sandhed en Perle!

Gades sidste Musik (Baldur) hrte jeg paa Concerten, men kan ikke og br ikke udtale mig om den efter frste Gang at hre den; Symphonien forud var saa smuk og Agnetes Vuggevise med Chor er et Mestervrk, men paa disse tiltalte mig ikke "Baldur", det var mig ikke som en Composition af Gade, men som n af Wagner, der var ikke den nordiske Klang i, som i Ossians-Musiken, det var som aldeles moderne, men jeg skal hre den igjen. Efter Flyveposten i Dag seer jeg at Kongen har benaadet mig med Dannebrogsordenens Hderstegn, men jeg har endnu ikke modtaget samme eller noget andet Sted hrt derom, dog er det ikke umuligt, da det synes, Kongen er mig meget naadig og god; - Lad mig [/] ved Leilighed hre lidt fra Dem! Hils den kjre Siegwald Dahl, han er som De snart vil selv vide en ligesaa dygtig Kunstner, som han er et herligt Menneske! Bring Exellensen Curas ligesom ogsaa Auerbach min hjertelige Hilsen. Auerbachs Skrifter er der oversat af kun i Feulletoner i Aviserne, naar jeg veed noget mere herom skriver jeg!

[nederst:]

Hils ham at "Barfele" elskes her i Danmark; Frken rsted udtalte forleden ligesom flere Betydende, stor Glde og Henrykkelse over dette deilige Vrk; han vil mdes med straalende ine kommer hanengang til Danmark. - Dette lille Brev er jaget af i hast, tilgiv! Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

P.S

I nste Maaned kommer et nyt Hefte Eventyr indeholdende: "Dyndkongens Datter" og "Hurtiglberne"

[midt p siden:]

Wohlgeborne

Herrn Carl Andersen

aus Copenhagen

in

Dresden

Frau "Maxen" Serre

empfohlen!

Tekst fra: Solveig Brunholm