Dato: 21. maj 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: L. Wiedemann
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 21 Mai 1858

Kjre Hr Wiedemann

Det forundrer og bedrver mig at jeg aldeles ikke hrer fra Dem; jeg kan slet ikke forstaae det!

Omtrent den 28 Februar sendte jeg Dem i trykte ark mine "nye Eventyr og Historier", frste Hefte, senere skrev jeg, een eller to Gange, jeg fortalte om den store Afstning denne min sidste Bog fandt i Danmark, at i lidt over en uge var her et Oplag af 2000 Exemplarer udsolgte, aldrig er noget tidligere Arbeide af mig blevet mere paaskjnnende modtaget. Heller ikke fra Hr Helms hrte jeg; til ham formoder jeg De har givet Arkene, der maa vre komne i Deres Hnder; i frste Samling maatte vist vre Eet og Andet, selv kan jeg ikke vide hvilket, der maatte vre at sprge mig om. Eventyret "A.B.C.Bogen", mener jeg kan slet ikke oversttes og / maa vistnok ganske udelades i den tydske udgave, "Suppe paa en Plsepind" trnger til et par Anmrkninger, som Hr Helms velvillig kan give. Den tiende Mai sendte jeg Dem i Udhngs Ark andet Hefte af "nye Eventyr og Historier", dette er frst i disse sidste dage kommet ud, 4000 Exemplarer ere trykt og det synes, som dette andet Hefte har og faaer samme glimrende Afstning her hjemme som det tidligere. I dette finder De det strste Eventyr jeg endnu har skrevet: "Dynd Kongens Datter", det vilde godt kunde udgives, som en Bog for sig, saaledes som: "Billedbog uden Billeder" og da de Fleste, som alt kjende det, stte det blandt der allerbedste af mine Eventyr, kunde det maaskee i Tydskland ogsaa vinde en Gunst, som ovennvnte Bog har vundet det. Kritiken stiller disse to Samlinger ubetinget hit, som et nyt Stadium i min Digtning, og jeg beklager derfor at det er Deres Plan, om jeg har forstaaet Dem, at De vil, sammen med den Rest af Historier, fra illustreret Udgave, levere dem strax som en Cyclus i "samlede Skrifter". Det havde vret mig, som Forfatter, gavnligere, om disse to Hefter vare selvstndigt udkomne som en Bog for sig og siden gaet ind i "samlede Skrifter". Mine Eventyr og Historier" have i Tydsk Litteatur en saadan Plads at jeg ikke kunde tnke mig andet end at min tydske Forlgger, snarest, ligesom min danske vilde skynde sig med at give Publicum hvad Nyt og Godt jeg i denne Retning bragte;

fra mange Venner i Tydskland hrer jeg samme Forundring som min udtalt, og jeg kan slet ikke forstaae Deres Bestemmelse, kjre Hr Wiedemann, i denne Henseende, det bedrver mig om jeg deri skal sge en Mange paa Interesse for mig og / mine Arbeider. Lad nu snarest et par venlige Ord fra Dem klare denne Sag, jeg slutter mig saa gjerne tillidsfuld til Dem, nskede at vi som Venner mdtes og virkede i vort litteraire Mde. Siig mig nu naar "Eventyr og Historie" udkomme og om det bliver en Bog for sig, eller om den lgges hen i samlede Skrifter?

Det er mig da naturligviis om at gjre at mine tydske Lsere blive gjorte opmrksomme paa at det er den nyeste Virksomhed fra mig; "Dyndkongens Datter" nsker jeg begynder eller slutter Bindet. - For ieblikket er jeg paa Basns, en Herregard ved store Belt, jeg bliver her kun Pintsen over og reiser da til Kjbenhavn, der venter jeg nu sikkert eet aabenhjertigt og gldeligt Brev fra Dem, det De kan skrive paa Tydsk, thi naturligviis forstaaer jeg det, som var det i mit / i mit [!] Modersmaal; jeg opholder mig i Kjbenhavn ikke lnger end til den 16 Juni, da reiser jeg, om Gud vil, til Schweitz, men kommer ikke til Leipzig, fr mueligvis, paa Hjemreisen hen i August.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 225, billed 6601-05)