Dato: 29. maj 1858
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d. 29de Mai 1858.

Kjre Ven!

Tak for venlig Hilsen i Forbiflyvende og Brevet igaar! Mit Brev som har sgt Dem paa Basns, har nu formodentlig indhentet Dem i Nyhavn. Jeg har idag lst Anmeldelsen i Nord og Syd af Deres nstsidste Eventyr og Historier. Den er skrevet med venlig Paaskjnnelse af Deres Eiendommelighed og Velhavenhed og med den er jeg paa Deres Vegne vel tilfreds. Recenscionen i et foregaaende Hefte af Phantasterne fandt jeg fortrffelig. Goldschmidt er en af de Faa blandt vore Publicister, der have Sands for Idealitet midt i Paavirkningen af Tidsaandens Realisme. Han er selv saameget Digter, som behves for at raisonnere poetisk om Poesien, og uagtet hans foregivne eller selvindbildte Had til Romantiken, er dog det Bedste og egentlig Poetiske i ham selv en hemmelig Stemning af Romantik. Skade, at Politiken og Bladskriveriet med den frugteslse Brydning med Tidens seirende Ordfrere skal delgge ham! - Har De lst det nye Digt af B. Bjrnsen? Jeg saae det kun i Kjbenhavn Han synes at skulle bane sig en ny norsk Fjeldsti blandt de mange brede Landeveie i Poesien, naar kun ikke Sagagjenfdelses-Ideen gjr ham til Manirist. -

Her er Alt ved det Gamle. Min L. er endnu ikke bleven sin Forkjlelse qvit. Jeg har nu faaet udhvilet efter Kjbenhavnsreisen. Efter det sidste LgesI9n vil det gaae meget langsomt med Prof. Boyesens Helbredelse men det Onde, som nu har kastet sig paa Knet, har derved forladt Lungerne og Ryggen og skal ikke lnger vre livsfarligt.

Nu, lev vel! hils de af Deres Venner, som ogsaa have Noget tilovers for mig! Hjerteligst Hilsen til Dem selv fra os begge! lad os see Dem frisk og glad her i nste Maaned!

Deres hengivneste

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter