Dato: 16. september 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 Sept 1840.

Det var ssterligt smukt De skrev mig til! o hvor jeg har flt mig eensom, flt mig forstemt mod den hele Verden om mig! - Jeg er imidlertid af de Naturer, der paa Livets Se, naar man faaer Kjlen af et Ulykkens Farti over sig, strax dukkes til Bunds, men jeg bliver der ikke, lidt efter kommer jeg op igjen, og om jeg ikke bringer Perler med fra Dybet, saa faaer jeg dog velse i at dukke. Det var min Bestemmelse, saasnart Oplsningen paa mit Stykke havde vret og jeg, som det er Skik, strax efter at havde vret sammen med Ryge,1044 Wallich1045 og Maskinmesteren, hvor vi omtale det sceniske Arangement, da at tage ud til det deilige Nys, hvor jeg virkelig ventede det godt. Men Lse-Prven blev ikke den Dag jeg havde ventet og da den bestemtes til om Onsdagen,1046 sagde Heiberg, hvis Embede det er at oplse,1047 at Bogstaverne vare saa spidse i den Afskrift jeg havde ladet besrge for Theatret, at han ikke kunde lse den saa godt som han nskede, nu maatte der da skaffes en ny Afskrift, og frst igaar var denne frdig, men nu er der saa meget med Prver at de Spillende ikke har Tid at samles til at hre mit Stykke fr Bagtalelse1048 er opfrt, altsaa paa Lverdag; i al den Tid har Rollerne ligget stille, da disse, efter et tidligere Arangement af Heiberg, ei maa uddeles fr han har lst Stykket for dem. Her ved har han da bevirket at de nu faae Rollerne nsten 14 Dage senere, end det ellers var blevet Tilfldet, og mit Stykkes opfrelse, som en Flge heraf, udsttes; rimeligviis har jeg Mandag expederet det Hele,1049 men tog jeg da ud til Nys, da maatte jeg strax tage derfra igjen eller vre der naar Herskaberne kom,1050 og det vil tage sig saa beregnet ud, derfor vil jeg nu heller have det til gode til den Fest er forbi; for imidlertid at vise hvor meget jeg tnker paa den og hvor gjerne jeg vil vre til Tjeneste, skriver jeg efterflgende.

Imorges var Grev Danneskjold1051 oppe hos mig og bad mig om en Sang, der skal afsynges paa Gisselfeldt den frste October, jeg skriver en saadan, men synes nu at Nys ogsaa br have een og finder at det kunde vre smukt om en saadan blev afsjunget i det Kongen traadte ind i Thorvaldsens Atellier. Sprg Baronessen om hun vil have den1052 og paa hvilken Melodie, men lad mig snart hre Svar, thi jeg digter ingen uden man bryder sig lidt om det. Her er en smuk Leilighed til at sige nogle Ord. Naar Kongen er borte kommer Digteren1053 i alle Tilflde lgger jeg min Udreise over Nys, hvor jeg troer man mener mig det godt. Baronessen var saa mild og god mod mig i de mrke Dage herinde, hun skal have Lov til at sige noget meget haardt igjen uden at jeg bliver vred! hils hende ret hjerteligt, hils Snnerne og den elskelige Elise, Baronen og hvo der bryde sig om en Hilsen fra Deres

altid broderlige gamle

H. C. Andersen.

E. S.

Det er mit ramme Alvor, frst efter

at Kongen har vret der, indtrffer jeg; De misforstaaer mig jo ikke?

[Udskrift]

Frken Henriette Wulff

hos Baron Stampe

paa Baroniet Nys ved Prst.

frit

Tekst fra: H.C. Andersens Hus